Ponad 260 uczestników 26 czerwca spędziło aktywną niedzielę biorąc udział w XI Gminnym Rajdzie Rowerowym pod patronatem Burmistrza Wilamowic Mariana Treli. Organizatorem był Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wilamowicach.

Tego dnia na starcie na terenie LKS Pionier w Pisarzowicach w pomarańczowych koszulkach z logiem rajdu pojawiło się wiele dzieci i młodzieży razem ze swoimi rodzinami, by rozpocząć rowerową przygodę. Rowerzystów przywitała zastępca dyrektora MGOK w Wilamowicach Jolanta Danek życząc bezpiecznej drogi, a całość spraw związanych z trasą rajdu, jej przebiegiem i bezpieczeństwem, przedstawiła niezastąpiona od 11 lat Komandor Rajdu Dorota Nikiel.

W tym roku rekreacyjna ścieżka rowerowa liczyła 18 km i wiodła prostą, ale niezwykle malowniczą trasą z dwoma delikatnymi podjazdami. Mimo 30-stopniowego upału i palącego słońca, podzieleni na 15 grup wszyscy dzielnie dojechali na półmetek rajdu na stadionie sportowym LKS Sokół w Hecznarowicach. Tutaj przy poczęstunku przygotowanym przez członków klubu sportowego i Koło Gospodyń Wiejskich, uczestnicy odpoczęli i nabrali energii na dalszy etap. Z programem tanecznym wystąpiły mażoretki „Nemezis” prowadzone pod kierunkiem Karoliny Troszok, które do wspólnej zabawy zaprosiły również najmłodszych uczestników rajdu.

Liczący 9 km drugi etap przebiegał przez centrum Hecznarowic, następnie Wilamowic i zakończył się metą w Zasolu Bielańskim. Na nowym orliku wszyscy szukali schronienia w cieniu pod rozłożonymi namiotami. Każdy z uczestników rajdu otrzymał posiłek regeneracyjny, napój i grochówkę. Śpiewem i tańcem rowerzystów powitał Zespół Regionalny „Zasolanie”, który prowadzi Lidia Dziubek. Najważniejszym jednak punktem było losowanie nagród, w tym roweru miejskiego i innych gadżetów rowerowych, które zostały ufundowane przez starostę bielskiego Andrzeja Płonkę, burmistrza Wilamowic Mariana Trelę i sponsorów.

Obok Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wilamowicach do udanej organizacji rajdu przyczynili się: Rady Sołeckie z Pisarzowic, Hecznarowic i Zasola Bielańskiego, TKKF „Żywioł” w Wilamowicach, UKS „Sokół” i LKS „Pionier” z Pisarzowic, LKS „Sokół” i Koło Gospodyń Wiejskich z Hecznarowic, a także jednostki OSP z Pisarzowic, Hecznarowic i Wilamowic oraz Policja z Komisariatu w Kobiernicach, a także Zakład Wodociągów i Kanalizacji z Wilamowic. (MJ)

Zdjęcia: Mat. MGOK Wilamowice