W czerwcu zakończą się prace nad umacnianiem i uszczelnianiem brzegów Młynówki Czanieckiej w gminie Porąbka. ? Dzięki temu, mimo większego spiętrzenia wody, zagrożenie powodziowe z jej strony znacznie zmaleje ? mówi wójt Porąbki Czesław Bułka.


Młynówka to wielokilometrowy kanał, jaki dawno temu połączył Sołę w rejonie Zbiornika Czanieckiego ze stawami na wschód od Oświęcimia. Jak mówią mieszkańcy, budowali go jeszcze jeńcy tatarscy. Dostarczał on wodę do powstałych wtedy stawów hodowlanych, przy okazji także napędzał młyny, później zamienione na niewielkie elektrownie wodne. Jej szlak przecina inne cieki wodne, m.in. płynącą przez Czaniec Domaczkę, co rzadko spotykane przepływa nad nią po betonowym akwedukcie. W większości jednak jej biegu, kanał tak wtopił się w otaczające go łąki i zagajniki, że właściwie jedynie po jego nienaturalnie prostym biegu można przypuszczać, że został wykonany ręką człowieka.


? Młynówka w praktyce nie ma właściciela, a z każdym rokiem stwarza coraz większe zagrożenie przeciwpowodziowe. Uznaliśmy, że powinniśmy zadbać o jej modernizację ? wyjaśnia wójt Czesław Bułka. Kanał w wielu miejscach przecieka przez wały, a jego brzegi zostały poważnie nadgryzione zębem czasu. Z wody z Młynówki Czanieckiej korzysta elektrownia, która chętnie spiętrzałaby ją w większym stopniu, co w tej chwili jednak powoduje przecieki.


Jak wyjaśnia Kazimierz Gałuszka, sekretarz gminy Porąbka, modernizacja brzegów Młynówki Czanieckiej rozwiąże te problemy, radykalnie zmniejszając płynące ze strony kanału zagrożenie przeciwpowodziowe. Młynówka na terenie gminy Porąbka ma długość ok. 4 km, remontowi zostanie poddany ok. kilometrowy odcinek, w miejscu, w którym powodziowe wylanie najbardziej zagraża osiedlu w Czańcu. Prace obejmą umocnienie brzegów i ich uszczelnienie, a w niektórych miejscach również ich podwyższenie. W czasie remontu zostanie użyta faszyna, co pozwoli zachować jej ?naturalny? charakter, dzisiaj pozwalający uznać ją za naturalny element środowiska.


Pierwsze prace już się rozpoczęły, roboty mają zakończyć się do połowy czerwca. Projekt spółki wodnej, w skład której weszła Gmina Porąbka, uzyskał wsparcie 702 tys. zł z Europejskiego Funduszu Rybackiego, kwota została przekazana przez Lokalną Grupę Rybacką ?Dolina Soły i Wieprzówki?. To stanowi 75 proc. wszystkich kosztów.