Dwie ważne inwestycje, wpisujące się w działania na rzecz ochrony środowiska, realizowane są aktualnie na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej.
W styczniowym wydaniu ?Gazety Beskidzkiej? informowaliśmy, iż w bielskim Zakładzie Gospodarki Odpadami funkcjonuje już podczyszczalnia ścieków składowiskowych. Na rok bieżący zaplanowano również realizację kolejnych ważnych zadań, których nadrzędne założenie skupia się wokół ograniczenia uciążliwych zapachów, wydobywających się poza teren składowiska.
Niezależnie od bieżącej działalności ZGO, prowadzona jest aktualnie hermetyzacja miejsca dojrzewania kompostu. Rozpoczęła się ponadto modernizacja kompostowni. Na terenie Zakładu powstaną cztery dodatkowe bioreaktory, stanie tu również szczelna hala przeznaczona na przyjęcie odpadów biodegradowalnych, co umożliwi odpowiednie ich składowanie. Wykonywana jest również zabudowa istniejącego placu kompostowni halą o powierzchni 3,4 tys. mkw. wraz z systemem ujęcia i oczyszczania powietrza z jej wnętrza.
Przewiduje się, iż część prac zakończona zostanie na przełomie września i października br., całość zaś do końca listopada. (RaF)