Ruszył kolejny już nabór wniosków dla osób zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania kosztów modernizacji źródeł ciepła w budynkach na terenie gminy Wilamowice.

Wymiana nieekologicznych i niskosprawnych węglowych źródeł ciepła lub gazowych starszych niż 10 lat na wysokowydajne i ekologiczne gazowe urządzenia grzewcze, kotły na pellet lub pompy ciepła – to cel nadrzędny programu, który Gmina Wilamowice z powodzeniem kontynuuje. – Zainteresowanie wciąż jest spore i dobrze, że taką tendencję obserwujemy, bo świadczy ona również o rosnącej świadomości ekologicznej naszych mieszkańców – przyznaje Marian Trela, burmistrz Wilamowic.

Dotacje w tegorocznej puli wynoszą 40 procent kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 3,5 tys. zł na jeden budynek mieszkalny. Koszty, o których mowa obejmują zarówno demontaż starego źródła ciepła, jak i zakup oraz montaż nowego wraz z niezbędną aparaturą towarzyszącą. Środki przyznawane będą mieszkańcom według kolejności składania wniosków, aż do wyczerpania pieniędzy zabezpieczonych na ten cel w planie wydatków budżetu Gminy. Wnioski te podlegać będą każdorazowo weryfikacji w zakresie spełniania wymagań formalnych określonych w regulaminie programu.

W tym roku przewidziano dofinansowanie łącznie 120 inwestycji, termin naboru wniosków upływa 30 września br. Istotne jest to, że przystąpienie do gminnego programu nie ogranicza możliwości pozyskania innych dodatkowych środków na modernizację źródeł ciepła z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. (UG/M)