Most na potoku Mała Puszcza przy ośrodku wypoczynkowym został odbudowany. ? Dzięki temu w te rejony Kozubnika będzie mógł dotrzeć ciężki sprzęt budowlany, co umożliwi realizację projektów inwestycyjnych ? wyjaśnia wójt Porąbki Czesław Bułka.
Most na potoku Mała Puszcza, przy skrzyżowaniu ulic Mała Puszcza i Kochanej, został zniszczony przez powódź w 2010 r. Zbudowano go przed laty tuż obok największego budynku dawnego kompleksu wypoczynkowego w Kozubniku, ale służył także jako dojazd w wyżej położone rejony Kozubnika. Most podzielił los większości obiektów, zbudowanych w latach 70. ub. wieku na potrzeby pokazowego ośrodka wypoczynkowego i nie wytrzymał gwałtownego wezbrania górskiego potoku. Konstrukcja powstała nad progiem wodnym, w którym powodziowa fala sprzed pięciu lat utworzyła ogromną wyrwę. ? Dlatego też wraz z gruntowną odbudową samego mostu pracami budowlanymi objęliśmy także odtworzenie i wzmocnienie progu wodnego ? wyjaśnia wicewójt Porąbki Paweł Zemanek.

most kozubnik 1 INT

Profil przelewu na progu wodnym został zmieniony, dzięki czemu kolejne powodzie nie będą tak napierać na konstrukcję, jak miało to miejsce dotychczas. Powstał m.in. płaszcz żelbetowy o grubości 25 cm. W sąsiedztwie mostu z koszy siatkowo-kamiennych wykonano opaski brzegowe i mury oporowe. Na prawym brzegu narzutem z głazów kamiennych ekipa budowlana zabezpieczyła wyrwę oraz skarpę. Przy okazji odbudowy mostu została położona nowa, trwała nawierzchnia na obu dojazdach, zamontowano również barierki energochłonne.
? Nowa konstrukcja jest znacznie bardziej wytrzymała, dzięki niej powstał bezpieczny dojazd w rejony po drugiej stronie potoku Mała Puszcza ? wyjaśnia Zemanek. ? Most umożliwia również dojazd ciężkim sprzętem budowlanym, co ułatwi realizację projektów inwestycyjnych w tym rejonie Kozubnika ? dodaje wójt Czesław Bułka.
Całkowity koszt prac wyniósł ponad 723 tys. zł, z czego 95 proc. gmina Porąbka uzyskała jako dofinansowanie do usuwania skutków powodzi z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.
Nowy most w liczbach
- długość całkowita konstrukcji nośnej ? 15,20 m
- długość całkowita mostu wraz ze skrzydełkami ? 26,80 m
- szerokość całkowita ? 6,70 m
- klasa obciążeń ? B (40 ton)