Zakończyła się przebudowa mostu w Pisarzowicach w gminie Wilamowice, rozpoczyna zaś modernizacja drogi Rudzica-Międzyrzecze. Aura cały czas sprzyja drogowcom również przy innych remontach.

Nowy most w Pisarzowicach został wybudowany w ciągu ul. Szkolnej, będącej drogą powiatową. Roboty nad potokiem Pisarzówka ruszyły w lipcu i objęły m.in. rozbiórkę starego mostu, umocnienie skarp potoku oraz budowę chodnika na dojściach do obiektu. – Most spełnia zupełnie nową rolę, pozwala bowiem na przejazd pojazdów o dużo wyższych tonażach. Mieliśmy na uwadze chociażby fakt, że w pobliżu znajduje się oczyszczalnia ścieków – wyjaśnia starosta Andrzej Płonka. Koszt inwestycji wyniósł nieco ponad 2,5 mln zł, w całości został sfinansowany z budżetu Powiatu Bielskiego.

Niedawno z kolei rozpoczęła się przebudowa drogi powiatowej Rudzica-Międzyrzecze w gminie Jasienica. Inwestycję zaplanowano w cyklu dwuletnim, była od wielu lat bardzo oczekiwana, wystarczy wspomnieć, że poważnie nie remontowano jej od pół wieku. Prace obejmą odcinek o długości blisko 3,5 km od skrzyżowania z ul. Ligocką w Międzyrzeczu Górnym do skrzyżowania z ul. Strumieńską w Rudzicy. Co ważne, jezdnia na tym bardzo popularnym łączniku zostanie poszerzona, w miarę możliwości terenowych do 6,5 m. Zaplanowano też budowę chodnika i utwardzonego pobocza po jednej stronie drogi.

Na inwestycję kosztującą ok. 12 mln zł starosta pozyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wkład własny zapewniają solidarnie samorządy Powiatu Bielskiego i Gminy Jasienica. Planowany termin zakończenia to koniec kwietnia 2023 r. W najbliższych dniach mają się zakończyć prace na innej ważnej drodze w gminie Jasienica – przy budowie nowego przepustu drogowego przy ul. Strumieńskiej.

Ku końcowi zbliża się także największa obecnie inwestycja w powiecie bielskim – rozbudowa drogi Międzyrzecze Dolne-Mazańcowice, która ruszyła jesienią zeszłego roku. Jak informują w bielskim Zarządzie Dróg Powiatowych, prace biegną zgodnie z harmonogramem. Wykonawca ma czas do stycznia 2022 r. Na rozbudowę, która kosztowała blisko 9,5 mln zł, pozyskano środki unijne – konkretnie 4,5 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Wkład własny pochodzi z budżetów Powiatu i Gminy Jasienica.

Warto też przypomnieć, że wcześniej w Wilkowicach zakończyła się przebudowa niebezpiecznego skrzyżowania ulic Strażackiej, Wyzwolenia i Kościelnej. W tym miejscu jezdnia została podniesiona, zaś asfalt zastąpiła kostka brukowa, dzięki czemu nowa konstrukcja jezdni wymusza na kierowcach zwolnienie. Roboty dofinansowano z budżetu Gminy Wilkowice. (MF)

Zdjęcia: Mat. Zarządu Dróg Powiatowych. Zmodernizowane skrzyżowanie w Wilkowicach wymusza na kierowcach zmniejszenie prędkości.