Prace przy największej z tegorocznych inwestycji w gminie Jaworze z każdym tygodniem postępują do przodu. Kompleksowej przebudowie podlega budynek popularnej „trzydziestki”.

Zabytkowy budynek został właściwie w całości rozebrany, a to ze względu na konieczność utworzenia nowych fundamentów. Te już się pojawiły, systematycznie też wznoszone są kolejne ściany. Kwestią kilku najbliższych tygodni pozostaje ich murowanie.

W realizacji zadania wystąpiły tymczasem nieznaczne utrudnienia. – Fundamenty starego budynku uległy sporemu zniszczeniu i teraz wiemy już, że nie był to przypadek. Lokalizacja obiektu na podmokłym terenie, gdzie zbiera się woda spływająca z gór właśnie w stronę parku, wymogła konieczność przeprowadzenia dodatkowych prac drenarskich – wyjaśnia wójt Radosław Ostałkiewicz.

Dodaje, że wspomniane okoliczności, wcześniej nieprzewidziane, nie powinny wpłynąć na terminowość całości zaplanowanych prac. O ile aura okaże się łaskawa, budynek zostanie wykonany na przełomie roku w stanie zamkniętym, a systematycznie będą wówczas postępować dalsze roboty. – Poprzednia zima była pod tym względem sprzyjająca, więc liczymy, że tak, jak zakładaliśmy, do końca czerwca inwestycja będzie zrealizowana – mówi wójt Jaworza.

Budynek po gruntownej przebudowie zachowa po części swój zabytkowy charakter, a to dzięki wykorzystaniu elementów wartościowego muru pruskiego w odtworzonym już obiekcie. Wójt przypomina, że planując całą modernizację trzeba było znaleźć kompromis pomiędzy zachowaniem autentycznego wyglądu budynku, a zapewnieniem przyszłym jego użytkownikom bezpieczeństwa oraz funkcjonalności. Tu bowiem znajdzie swoje miejsce Centrum Kultury i Dialogu Lokalnego jako przestrzeń służąca integracji międzypokoleniowej całego jaworzańskiego środowiska oraz kulturalnej aktywności osób w różnym wieku. – „Trzydziestka” stanowi nasze lokalne dziedzictwo kulturowe, świadczy o bogatej i wyjątkowej historii naszej miejscowości. Dobrze się stało, że po modernizacji stanie się na nowo ważnym miejscem w społecznym życiu Jaworza, umożliwiając działalność różnym grupom – dodaje wójt Ostałkiewicz.

Inwestycja wykonywana jest przy wsparciu środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Na ten cel Gmina Jaworze pozyskała ponad 3 mln zł, a więc ok. 75 procent wszystkich kosztów. (RA)