Powiat bielski podsumował 2021 rok na drogach. Tak bezpiecznego okresu już dawno nie było, bowiem w tym czasie nie zginął żaden pieszy.

Jak mówi Krzysztof Stankiewicz, naczelnik bielskiego Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji, z pewnością wpływ na to miały starania Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, która działa przy staroście bielskim. – Inżynieria drogowa ma tu ogromne znaczenie. Jest bardziej skuteczna od policjanta postawionego przy drodze – mówił podczas ostatniego posiedzenia komisji. W jej gronie zasiadają m.in. członkowie Zarządu Powiatu, radni, przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg, niektórych wydziałów starostwa i bielskiej Policji.

Lutowe posiedzenie komisji było okazją do podsumowania, co udało się zrobić w poprzednim roku. – Na celowniku mieliśmy 10 najniebezpieczniejszych miejsc w powiecie, wskazanych głównie przez Policję. Udało się poprawić bezpieczeństwo w ośmiu, w niektórych miejscach brakuje jeszcze doświetlenia przejść dla pieszych. Chcemy to zrobić w tym roku – mówi Grzegorz Gabor, przewodniczący Komisji i członek Zarządu Powiatu. Dodaje, że jeden z najbardziej newralgicznych punktów na mapie powiatu bielskiego to ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach. W dwóch miejscach udało się tam wykonać przejścia dla pieszych. W gminie Wilkowice na skrzyżowaniu ul. Wyzwolenia z ul. Strażacką i Kościelną powstało wyniesione przejście dla pieszych. Podobnie w Kobiernicach przy szkole. W Bronowie na ul. Czyża – to także w rejonie szkoły – spowolniono ruch. W Kaniowie na skrzyżowaniu ulic Krzywolaków, Batalionów Chłopskich i Dankowickiej zmieniono organizację ruchu, częściowo doświetlono to miejsce.

Obecnie analizowane pod kątem bezpieczeństwa są miejsca zgłoszone przez mieszkańców Jaworza i radnych z gminy Bestwina. W przypadku ul. Zdrojowej w Jaworzu jako najskuteczniejsze rozwiązanie wskazano tzw. wyniesione skrzyżowania. To najdroższe z możliwych rozwiązań, bo kosztuje ok. 250 tys. zł. Urszula Kosman, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, poinformowała, że Zarząd zleci wykonanie projektu. Z kolei w rejonie skrzyżowania ulic Janowickiej i Pisarzowickiej w Janowicach bezpieczeństwo ma poprawić zmiana organizacji ruchu. (MF)