Na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się doroczna uroczystość wręczenia Nagród im. Haliny Krahelskiej. Jednym z dziesięciu laureatów tej prestiżowej nagrody został Piotr Górny, szef „Solidarności” bielskiej spółki Bulten Shiloh, a równocześnie założyciel i wieloletni przewodniczący regionalnego Klubu SIP.
Nagroda im. Haliny Krahelskiej jest przyznawana przez Głównego Inspektora Pracy za wybitne osiągnięcia w dziedzinie prewencji zagrożeń wypadkowych i zawodowych, nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, wynalazczości, projektowania i wdrażania bezpiecznych technik i technologii, a także popularyzacji prawa pracy i ochrony zdrowia pracujących.
W uroczystości na Zamku Królewskim udział wzięli przedstawiciele Prezydenta, parlamentu, rządu, organów nadzoru i kontroli warunków pracy, środowisk naukowych, stowarzyszeń działających w ochronie pracy, związków zawodowych i organizacji pracodawców. Obecni byli m.in. przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda, szef Regionu Podbeskidzie Marek Bogusz, Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek, Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg i jej zastępca Stanisław Szwed, Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Halina Szymańska, poseł i przewodniczący Rady Ochrony Pracy Janusz Śniadek.

(NSZZ)