Kapliczki w Wilamowicach i Starej Wsi poddane zostały gruntownym pracom renowacyjnym. Już odnowione obiekty są integralną częścią przebiegającego przez gminę Szlaku Świętego Arcybiskupa Józefa Bilczewskiego.

Projekt „Sztuka i Architektura”, który zrealizowany został we współpracy z czeskim miastem Frydlant nad Ostawicą i dofinansowany ze środków unijnych, objął dokładnie cztery obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytków. Wszystkie mają charakter sakralny – to kapliczka przydrożna przy ul. Kasztanowej w Starej Wsi, kapliczki przy ul. Piłsudskiego i ul. Dunata oraz ul. Jana III Sobieskiego w Wilamowicach, a także krzyż erekcyjny na wilamowskim cmentarzu.

Kapliczka w Starej Wsi postawiona została w 1806 roku. Jest to tak naprawdę całkiem okazałej wielkości budynek murowany z dwuspadowym dachem i ozdobnymi gzymsami. W pomieszczeniu pierwotnie znajdowała się figura św. Józefa i to właśnie ją w następstwie zadania odnowiono. Rzeźbę odpowiednio oczyszczono, m.in. usuwając wtórne powłoki malarskie aż do warstw oryginalnych. Najbardziej osłabione elementy wzmocniono, zrekonstruowano również polichromię z kolorystycznym nawiązaniem do odkrytych fragmentów oryginału oraz imitację złoceń i srebrzeń.

Tak samo długą historię ma kapliczka przy ul. Piłsudskiego i ul. Dunata w Wilamowicach, wykonana na planie prostokąta z trójbocznie zamkniętą absydą i dwuspadowym dachem. W jej wnękach znajdują się figury Matki Bożej Bolesnej, Chrystusa Nazareńskiego oraz św. Jana Nepomucena. Wewnątrz mieści się także ołtarz z obrazem Matki Bożej Piekarskiej, który okazale prezentuje się po wykonanych pracach. Rekonstrukcji poddano polichromie i w tym przypadku dostosowując wygląd do oryginału. Na poszczególnych elementach architektonicznych, a więc ołtarzu, szafie ołtarzowej i kolumnach, ponownie nałożono warstwy monochromatyczne.

Inna z kapliczek zlokalizowanych w Wilamowicach, przy ul. Jana III Sobieskiego, ma formę prostopadłościanu z dwuspadowym dachem i została ufundowana w 1902 r. przez Jana i Annę Klimczaków. Budowla składa się z trzech oddzielonych części – cokołu, zwartego trzonu i przestrzeni na figury, zaś we wnętrzu umieszczona została figura gipsowa Najświętszej Maryi Panny. Obiekt ten zachował wprawdzie swoje elementy, lecz teraz wszystkie jeszcze lepiej wyeksponowano.

Krzyż erekcyjny na cmentarzu w Wilamowicach to zespół rzeźb, które przedstawiają scenę ukrzyżowania. Obiekt powstał z piaskowca w 1856 r. Jego kompozycja składa się z figur Marii i Jana, pomiędzy nimi na cokole widnieje krucyfiks. Cała ta scena została ustawiona na postumencie, na którym widnieje napis: „Kto wierzy we Mnie, nie umrze na wieki”. Prace niedawno zakończone objęły wzmocnienie powierzchni krzyża kamiennego oraz schodów, uzupełnienie ubytków mineralnych specjalną zaprawą do kamienia, przy czym wzięto pod uwagę kolorystykę otoczenia.

Na opisany projekt Gmina Wilamowice pozyskała dofinansowanie zewnętrzne – 132 tys. zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 8 tys. zł z budżetu państwa. Całość kosztowała 269 031,80 zł, istotną część inwestycji stanowiły zatem środki wygospodarowane przez Gminę. (R)

Marian Trela,

burmistrz Wilamowic:

Obiektów sakralnych o zabytkowym charakterze na terenie naszej gminy nie brakuje. Istotne jest – i także ma to znaczenie przy okazji przeprowadzania tego rodzaju zadań – iż stanowią one nieocenioną wartość dla samych mieszkańców, stanowiąc integralną przestrzeń gminy. Gdy tylko więc pojawiła się możliwość renowacji kapliczek skorzystaliśmy z niej, rozwijając przy okazji partnerską współpracę.

Należy pamiętać, że w gminie Wilamowice istnieje Szlak Świętego Arcybiskupa Józefa Bilczewskiego, który przebiega z drewnianego kościoła w Starej Wsi do sanktuarium w Wilamowicach. Obiekty, poddane niezbędnym pracom w celu zapobiegania ich niszczeniu, uzupełniają poza tym przebiegający przez gminę Szlak Architektury Drewnianej Województwa Śląskiego.

 

Zdjęcia: Mat. UG Wilamowice. Figura św. Józefa – kapliczka w Starej Wsi.

 

Kapliczka przy ul. Piłsudskiego i ul. Dunata w Wilamowicach.

 

Kapliczka przy ul. Jana III Sobieskiego w Wilamowicach.

 

Krzyż erekcyjny na cmentarzu w Wilamowicach.

 

Mikroprojekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.