W ciągu pięciu najbliższych lat rząd przeznaczy 200 mln zł na dofinansowanie projektów aktywizujących osoby starsze. – Korzystajmy z doświadczenia seniorów – zachęca organizacje pozarządowe wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed, poseł Prawa i Sprawiedliwości.

Rządowy program „Aktywni+” zaplanowano na lata 2021-2025, w każdym roku jego budżet wyniesie 40 mln zł. Ma on przede wszystkim zwiększyć uczestnictwo osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego. – Dofinansowujemy inicjatywy, które sprawiają, że osoby starsze są jak najdłużej aktywne, rozwijają swoje kompetencje i zainteresowania w jesieni życia, tym samym przyczyniając się do rozwoju naszego społecznego życia – mówi wiceminister Stanisław Szwed.

Program przewiduje wsparcie organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów działających na rzecz osób starszych dofinansowaniem projektów kwotą od 25 do 250 tys. zł. Nabór ofert w nadchodzącej edycji programu rozpocznie się już na początku 2021 roku. Dofinansowanie przyznawane będzie m.in. na działania zwiększające udział osób starszych w aktywnych formach spędzania czasu wolnego, rozwijanie wolontariatu osób starszych w środowisku lokalnym oraz zwiększenie ich zaangażowania w obszarze rynku pracy, partycypację społeczną, która przyczyni się do wzmocnienia samoorganizacji środowiska osób starszych, włączenie cyfrowe, obejmujące działania na rzecz zwiększania umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami, a także przygotowanie do starości, realizowane poprzez wzmacnianie trwałych relacji międzypokoleniowych, kształtowanie pozytywnego wizerunku seniorów oraz zwiększanie ich bezpieczeństwa.

W ostatnich latach Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej realizowało dwa programy wspierające aktywność społeczną osób starszych: „Senior+” (dofinansowanie wyniosło blisko 235 mln zł) oraz Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 (280 mln zł). (R)

Stanisław Szwed,

wiceminister rodziny i polityki społecznej:

To kolejny program, który przygotowaliśmy z myślą o wsparciu osób starszych. Wcześniejsze, a więc Senior+ oraz Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020, sfinansowały różne inicjatywy dla seniorów w całej Polsce, których pojawia się coraz więcej.

To dobrze, bo warto spojrzeć na te projekty nie tylko jako na pomoc społeczeństwa dla osób, które już odeszły z rynku pracy. Żyjemy coraz dłużej i powinniśmy wykorzystywać ten potencjał, jaki mają seniorzy, przede wszystkim ich doświadczenie życiowe. Projekty, które nie pozostawiają ich na marginesie czy wręcz izolują od reszty społeczeństwa, ale integrują i angażują w różnego rodzaju działalność, sprawiają, że skorzysta z tego cała lokalna wspólnota.