Rozpoczyna się przy stacji kolejowej w Kozach i prowadzi do punktu widokowego w kamieniołomie, a docelowo powiedzie również na szczyt Hrobaczej Łąki – to nowy szlak turystyczny zielonego koloru, który wyznaczony został przy wsparciu Gminy Kozy.

W połowie września Polskie Towarzystwo Tatrzańskie – Koło w Kozach oraz Komisja Znakarska przy Zarządzie Głównym PTT przy współpracy z Gminą Kozy oraz Domem Kultury w Kozach zorganizowały szkolenie dla kandydatów na znakarzy szlaków turystycznych. Finalnym efektem przedsięwzięcia było właśnie wyznaczenie nowego szlaku w kierunku Hrobaczej Łąki. Po zaliczeniu części teoretycznej szkolenia kursanci spotkali się w sobotę 18 września, od godzin porannych przystępując do znakowania pierwszego etapu zielonego szlaku.

Działania te nie wzięły się z przypadku. To odpowiedź na liczne apele przede wszystkim mieszkańców Kóz w sprawie braku szlaku turystycznego, prowadzącego na szczyt Hrobaczej Łąki przez nieczynny kamieniołom. We współpracy z Urzędem Gminy w Kozach podjęta została więc decyzja, by szlak w kolorze zielonym poprowadzić w miejscu dotychczasowego szlaku papieskiego, przeniesionego z kolei na trasę sygnowaną kolorem żółtym.

Na nowym szlaku umieszczona będzie docelowo prosta infrastruktura drewniana, poprawiająca bezpieczeństwo w newralgicznych miejscach, np. barierki w miejscu przecięcia Żlebu Zbójnickiego powyżej kamieniołomu. W kilku miejscach staną drewniane ławki. Szlak ten został jednocześnie objęty opieką przez Oddział PTT w Bielsku-Białej, w którego strukturach działa Koło PTT w Kozach.

Szlak zielony rozpoczyna się w pobliżu dworca stacji kolejowej w Kozach i obecnie prowadzi do punktu widokowego w kamieniołomie. – Czynimy stosowne ustalenia i pracujemy nad tym, aby wczesną wiosną przyszłego roku możliwe było kontynuowanie naszych zamierzeń w kwestii połączenia koziańskiego kamieniołomu z Hrobaczą Łąką – mówi Tomasz Węgrzyn, prezes Koła PTT w Kozach. (MAN)