Znany humanista prof. Tadeusz Sławek wygłosił wykład inaugurujący szósty rok działalności Jaworzańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

W czwartek 6 października w sali „Pod Goruszką” odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego Jaworzańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wykład inauguracyjny „Na co przyda się rozum. O ludziach dobrej woli” wygłosił prof. Tadeusz Sławek, były rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jako punkt wyjścia wybrał wiersz z tomu „Elegie bukowskie i inne wiersze” Bertolda Brechta, od którego zaczerpnął tytuł swojego wystąpienia – utwór „Na co przyda się rozum”. W wykładzie przywołane zostały znamienite nazwiska: wspomniany już Bertold Brecht, Imre Kertész, Zygmund Freud, Edward O. Wilson, Denis de Rougemont, Marcin Król i Simone Weil.

Wydarzenie uświetniła także wyjątkowa muzyka w wykonaniu Zbigniewa Wałacha, Wojciecha Golca i Marcina Żupańskiego. W żywiołowym, ale też nastrojowym występie muzycy zagrali m.in. utwory „Taniec słońca”, „Dom”, „Niepokój”, a także „Stefan”, upamiętniający postać legendarnego krakowskiego muzyka ulicznego, skrzypka Stefana „Cororo” Dymitera.

– Zainteresowanie udziałem w zajęciach Uniwersytetu nie maleje. Życzę słuchaczom w nowym roku akademickim wielu nowych odkryć – mówi wójt Jaworza Radosław Ostałkiewicz. Uniwersytet powstał w 2017 r., jego prace organizuje Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego „Feniks”, Gmina Jaworze wspiera działalność. Gospodarzami inauguracji byli dr Anna Klinik, przewodnicząca Feniksa, oraz Edward Jadamik z jego Zarządu, gośćmi obok słuchaczy była wicewójt Anna Skotnicka-Nędzka.

Jaworzański UTW był jednym z pierwszych w regionie organizowanych nie przez wyższą uczelnię, ale lokalną społeczność. W zajęciach bierze udział ponad setka seniorów, liczebność grupy najbardziej zaawansowanych słuchaczy nie spada poniżej 50-60 osób. – Udział w zajęciach znacząco aktywizuje tę grupę społeczną Jaworza. Trzeba pamiętać, że Uniwersytet to nie tylko same wykłady, ale też warsztaty i wyjazdy. Co ważne, także wycieczki nastawione są przede wszystkim na zdobywanie wiedzy, bo taki cel edukacyjny założyła sobie przewodnicząca dr Anna Klinik – podkreśla Radosław Ostałkiewicz. Dzięki działalności Uniwersytetu wiele osób starszych zaangażowało się w życie społeczne Jaworza. – Zajęcia pomagają przezwyciężyć uciążliwości wieku, a jednocześnie pozwalają na żywy kontakt z osobami o podobnych doświadczeniach i problemach – dodaje. (MK, Ł)