Wyjątkowo uroczysty i radosny charakter miała środa 2 czerwca w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kaniowie. Uczniowie obchodzili tego dnia święto patrona swojej placówki Tadeusza Kościuszki.

Zanim jednak z udziałem uczniów odbyły się liczne aktywności poświęcone osobie patrona, nagrodzono podopiecznych szkoły, którzy w trudnym dla nich czasie zdalnego nauczania chętnie brali udział w rozmaitych konkursach i projektach. Wytrwałości w kontynuowaniu nauki w dobie pandemii gratulowali im m.in. wójt gminy Artur Beniowski i sołtys Kaniowa Marek Pękala, ciesząc się wspólnie z długo wyczekiwanego powrotu uczniów w szkolne mury.

Dalsza część dnia to już nawiązanie do postaci Tadeusza Kościuszki, co zresztą w przypadku kaniowskiej placówki jest pieczołowicie kultywowane. Zaprezentowany został oryginalny program artystyczny rymowany challenge, traktujący o zdalnym nauczaniu. Poprzez spektakl „Kościuszko w Ameryce, czyli droga do sławy” najmłodszym przybliżono postać bohatera Polski i Stanów Zjednoczonych. W salach lekcyjnych trwały quizy matematyczne i językowe, były także zabawy z magicznym dywanem, wszechstronne konkurencje sportowe oraz wystawa prac plastycznych nawiązujących rzecz jasna do osoby patrona. Równolegle odbywał się kiermasz, połączony z rozprowadzaniem cegiełek z niespodzianką. (RED)

 

Artur Beniowski,

wójt gminy Bestwina:

Zaszczytne imię Tadeusza Kościuszki nadane zostało kaniowskiej szkole po jej rozbudowie w roku 1960. Od tego czasu wybitna postać z powodzeniem łączy dawne i współczesne pokolenia kolejnych uczniów tutejszego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Cieszy to, że motto szkoły, zaczerpnięte ze słów patrona: „Czytajmy i uczmy się, a będziemy wolnymi ludźmi”, nie jest tylko żadnym wyświechtanym powiedzeniem. Znajduje bowiem przełożenie w codziennym funkcjonowaniu placówki, która dobrze spełnia swą edukacyjną i wychowawczą misję.

Kolejna już uroczystość poświęcona osobie patrona była tym razem wyjątkowa także z innego względu. Uczniowie po długiej przerwie powrócili do szkoły. Miło było zobaczyć ich uśmiechniętych, wesołych i chętnie spędzających czas wśród rówieśników.