W Jaworzu w tym roku po raz pierwszy wydzielono 100 tys. zł na budżet obywatelski. O jego wydaniu zadecydują bezpośrednio sami mieszkańcy. Największą pozycją budżetu będzie jednak dalszy ciąg budowy kanalizacji.


Budżet w Jaworzu został przyjęty większością głosów radnych. Został on przygotowany z zachowaniem szczególnej ostrożności, uwzględniając aktualną sytuację oraz perspektywy gminy. Zamknął się on ostatecznie nieznacznym deficytem, wynoszącym 360 tys. zł. To ledwie 2 proc. kwoty wydatkowej. Uwzględniono w nim ewentualną konieczność wprowadzania korekt, choćby w kontekście nowej perspektywy środków unijnych.


? Budżet uznałbym za trudny, ale jednocześnie rozsądny. Nie przewidzieliśmy w nim zbyt wiele inwestycji. Ten rok będzie natomiast z jednej strony kontynuacją obranej wizji i strategii rozwoju gminy z lat poprzednich, a zarazem przygotowaniem do zadań, przewidzianych na następne lata ? mówi wójt Radosław Ostałkiewicz.


Planowane dochody w roku 2015 wyniosą przeszło 30 mln zł i są o niemal 4 mln niższe od prognozowanych na ubiegły rok. Zmniejszenie to wynika właśnie z mniejszych możliwości realizowania zadań w oparciu o środki z Unii Europejskiej. Na gminne dochody składa się subwencja oświatowa, podatek od osób fizycznych, różnego rodzaju dotacje celowe, bieżące czy majątkowe. Co oczywiste, uwzględniono również dochody własne gminy. Z kolei wydatki w planie na najbliższe miesiące sięgają kwoty blisko 31 mln zł, w której zawierają się m.in. wydatki jednostek budżetowych, dotacje, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych.


W tym roku najważniejszym zadaniem pozostanie kontynuacja budowy kanalizacji w gminie Jaworze. Pierwotnie zakładano wykonanie 36 km kolektora głównego, pojawiła się jednak szansa, by w piątym etapie inwestycji rozszerzyć sieć do prawie 50 km. Obejmie ona m.in. ul. Olszynową, Groszkową, Zbożową, Jesionową, Bielską, Polną, Słonecznikową, Grabową. Oznacza to, że w czerwcu tego roku skanalizowanie gminy sięgnie aż 97 procent.


Ponadto dokończona zostanie termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1, przewidziano też przebudowę ul. Lipowej, gminnych dróg i mostów oraz istniejących lokali socjalnych. W zakresie kultury fizycznej i sportu na uwagę zasługuje stworzenie w pobliżu tężni zdrojowej infrastruktury treningu ulicznego ? street workout ? o wielkości 20 metrów kwadratowych. Ta propozycja spodoba się zwłaszcza młodszym mieszkańcom gminy, którzy sami wnioskowali o zapewnienie takiego miejsca.


Jaworze niezmiennie podążać będzie w kierunku uzyskania statusu uzdrowiska. Wiąże się to z rozmaitymi przedsięwzięciami. ? Myślimy już o powstaniu na terenie Jaworza nowych mieszkań socjalnych. Obecnie mieszczą się one tam, gdzie docelowo zamierzamy utworzyć dom zdrojowy. Stawiamy w dalszym ciągu na odnawialne źródła energii, ogniwa fotowoltaiczne na obiektach użyteczności publicznej, a także badanie wód solankowych pod kątem ich leczniczych właściwości. Wreszcie przy naszym Muzeum Fauny i Flory chcemy doprowadzić do otwarcia Centrum Edukacji Ekologicznej ? podsumowuje wójt gminy Jaworze.


Zupełną nowością w projekcie gminnego budżetu Jaworza jest tzw. budżet obywatelski. To wydzielona część budżetu, o której wydatkowaniu bezpośrednio decydują sami mieszkańcy. W roku bieżącym jego wysokość ustalono na 100 tys. zł. Jak informuje wójt Ostałkiewicz, najprawdopodobniej w lutym Rada Gminy otrzyma projekt uchwały w sprawie procedury realizacji tej inicjatywy. Następnie mieszkańcy będą mogli zgłaszać projekty istotne z punktu widzenia lokalnej społeczności, które w dalszej kolejności poddane zostaną ocenom i głosowaniu.
? To pomysł, który ma doprowadzić do zwiększenia aktywności wśród społeczności Jaworza, zaangażowania w to, co dzieje się w gminie. Z kreatywności naszych mieszkańców bez wątpienia powstanie coś fajnego i ciekawego ? komentuje wójt.