Leszek Baron, emerytowany już, długoletni dyrektor Ośrodka Promocji Gminy Jaworze, został tegorocznym jaworzańskim laureatem Srebrnej Cieszynianki, nagrody przyznawanej osobom najbardziej zasłużonym dla Śląska Cieszyńskiego.

Leszek Baron pochodzi z Radlina, ale w latach 90. ub.wieku związał się z Jaworzem i w 2004 r. został dyrektorem nowo powołanego Ośrodka Promocji Gminy Jaworze. Funkcję tę pełnił aż do czerwca tego roku. Pracę poświęcił upowszechnianiu kultury, sztuki oraz rozwijaniu regionalnych tradycji, twórczości ludowej i folkloru, m.in. przyczynił się do reaktywowania Zespołu Regionalnego „Jaworze”, a także powołania Kapeli Podwórkowej „Jaworek”. Współtworzył Klub Sportowy Czarni Jaworze i Uczniowski Klub Sportowy Goruszka. Doprowadził też do powstania w 2008 r. Galerii „Na Zdrojowej”, która stała się kameralną przystanią lokalnych malarzy z powołanej grupy „Pacykarki”, także miejscem wydarzeń artystycznych, kiermaszów, warsztatów, wystaw i spotkań z niepowtarzalnym klimatem.

Leszek Baron był pomysłodawcą i organizatorem wielu imprez sportowych, takich jak biegi narciarskie, biegi przełajowe, Wyścig Rowerów Górskich, Czasówka na „Błatnią” i Rodzinny Rajd Samochodowy. W kolejnych latach stopniowo uzupełniał program imprez kulturalnych i sportowych o kolejne wydarzenia m.in. Międzynarodowe Zawody Strong Drwal, turnieje piłki nożnej i siatkowej oraz Rodzinny Rajd Rowerowy, stanowiące nadal nieodłączne sportowe punkty programów: Majówki, Bezpiecznych Wakacji i Jaworzańskiego Września, gdzie z pietyzmem dyrektor odtwarzał zwyczaje dożynkowe i rolnicze regionu. Temu służyła kolejna z inicjatyw „Bacowanie w Nałężu”.

Ośrodek pod jego kierownictwem doprowadził do licznych wystaw, konkursów oraz wydań publikacji o historii i teraźniejszości Jaworza. Stał się też patronem jaworzańskiej Orkiestry Dętej „Glorieta”, ze swej muzyki znanej daleko poza granicami miejscowości. Prywatnie Leszek Baron jest miłośnikiem tańca towarzyskiego, którym profesjonalnie zajmuje się od 1980 r. (UGJ)

 

Radosław Ostałkiewicz,

wójt gminy Jaworze:

Pana Leszka znam właściwie od początku pracy dla naszej lokalnej społeczności w OPGJ. Dał się poznać jako wprawny organizator, kreatywny umysł, budzący uznanie pomysłami i inicjatywami, otwarty i ciepły, człowiek chętny do pomocy. Swoją działalnością, pomysłami na wydarzenia i imprezy kulturalne, projektami oświatowymi czy dbałością o zachowanie dziedzictwa kulturowego Jaworza znacznie przyczynił się do rozwoju życia społecznego w naszej miejscowości. Liczbą imprez, spotkań, inicjatyw możemy się chwalić, przewyższając niejednokrotnie dużo większe miejscowości.

Laur Srebrnej Cieszynianki na zakończenie jego pracy zawodowej był naszym podziękowaniem za te lata i wkład w rozwój Jaworza. Życzymy mu dużo zdrowia i zasłużonego odpoczynku. Mam nadzieję, że będzie miał czas, aby spełniać swoje osobiste marzenia i pasje.