Wykonanie odwiertu wód geotermalnych w Grodźcu będzie kosztować 14,9 mln zł, czyli o blisko 4,7 mln zł mniej niż wynosiła pierwotna cena wykonawcy. – Udało się nam przekonać wykonawcę rozsądnymi argumentami – wyjaśnia wójt Janusz Pierzyna.

Chodzi o wykonanie odwiertu „poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych”, na co wójt Janusz Pierzyna pozyskał 14 866 786 zł z rządowego programu priorytetowego „Udostępnianie wód termalnych w Polsce”. W ub.roku Gmina wybrała Inżyniera Kontraktu, firmę ekspercką, która w imieniu Jasienicy kosztem ponad 670 tys. zł będzie nadzorować specjalistyczne prace związane z odwiertem i poszukiwaniem ciepłych źródeł. Na przełomie roku zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizacje odwiertu, do którego zgłosiły się dwie firmy, wyceniając swoje prace na blisko 17,8 mln zł i 19,6 mln zł.

– W obu przypadkach uznaliśmy, że to zbyt dużo jak na możliwości finansowe naszego budżetu. Dlatego przystąpiłem do negocjacji – mówi wójt. Po rozmowach z Januszem Pierzyną oferty zmalały do 14,9 mln zł i 15,2 mln zł i właśnie ta pierwsza kwota – mniejsza o 4,671 mln zł od pierwotnej – została ostatecznie wybrana. – W ten sposób dopłacimy jedynie 708 tys. zł do wykonania tego projektu, niezwykle istotnego dla przyszłości naszej gminy – wyjaśnia wójt.

Przypomnijmy, że pomysł wykonania odwiertu do źródeł geotermalnych w gminie Jasienica liczy blisko ćwierć wieku. W 1999 r. wójt Janusz Pierzyna zlecił prof. Julianowi Sokołowskiemu przeprowadzenie analiz na temat występowania ciepłych wód podziemnych na terenie gminy Jasienica. Zgodnie z ekspertyzą największy potencjał pod tym względem ma ponoć Grodziec, toteż z tą myślą w 2004 r. wójt starał się zakupić działkę w tym sołectwie o powierzchni 5,5 hektara. – Prawdziwym wyzwaniem było jednak znalezienie źródeł finansowania, bowiem tego typu prace są niezwykle kosztowne i samorządu na ich przeprowadzenie nigdy nie będzie stać – wyjaśnia Janusz Pierzyna.

Gmina Jasienica przygotowała projekt wykonania takiego odwiertu. Ten wniosek w 2021 r. został złożony do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, który ogłosił konkurs w ramach rządowego programu priorytetowego „Udostępnianie wód termalnych w Polsce”. Projekt Gminy Jasienica znalazł się na 18. miejscu ogólnopolskiej listy dofinansowania z blisko 14,9 mln zł na wykonanie całości prac. – Inflacja spowodowała, że teraz ceny z tamtego okresu nie udało się utrzymać, dlatego konieczne było przeprowadzenie negocjacji i ustalenie kwoty, którą będziemy w stanie zapłacić – dodaje wójt.

Odwiert może sięgać nawet do 2 km. Wykonawca, firma Exalo Drilling z Piły, będzie miał za zadanie wykonanie odwiertu i opracowanie dokumentacji wiertniczej. (UGJ)