Już w tym roku w newralgicznych miejscach gminy Wilamowice zostaną zamontowane kamery monitoringu. Pozwolą walczyć z wandalami.

Jak wyjaśnia wiceburmistrz Stanisław Gawlik, coraz częściej dochodzi do aktów wandalizmu. – Dotyczy to miejsc publicznych, takich jak place zabaw czy obiekty sportowe, z których chętnie dla rekreacji korzystają mieszkańcy. To właśnie oni, najczęściej za pośrednictwem sołtysów, zgłaszają nam, gdzie doszło do zniszczeń. W dużej mierze to ciągle te same miejsca – dodaje wiceburmistrz.

Przewidziano więc, że kamery staną m.in. w Hecznarowicach w rejonie kompleksu sportowego przy ul. Sportowej, w Starej Wsi w rejonie boiska oraz muszli koncertowej, a także w Wilamowicach, Dankowicach i Pisarzowicach w rejonie parkingów cmentarnych.

Stanisław Gawlik wyjaśnia, że w tym ostatnim wypadku chodzi o właściwe wykonywanie ustawy śmieciowej przez Gminę. – Chcemy ukrócić częstą praktykę podrzucania wszelkiego rodzaju opadów, w tym budowlanych i chemicznych, na śmietniki cmentarne. Monitoring w tych miejscach pozwoli ustalić sprawców – mówi. Warto dodać, że kamery monitoringu stanęły już w Zasolu Bielańskim mając za zadanie rejestrację rejonu domu ludowego oraz teren kompleksu sportowego.

Przy okazji wiele miejsc, w których zaplanowano montaż kamer monitoringu, zostanie wzbogaconych o dodatkowe oświetlenie. To po to, aby obraz został wyraźnie zarejestrowany także w nocy, kiedy notabene dochodzi do większości aktów wandalizmu. – Dodatkowe oświetlenie poprawi również bezpieczeństwo – zaznacza Stanisław Gawlik.

Monitoring będzie rejestrował cyfrowo wszystko, co się będzie dziać pod okiem kamery, nagrania zostaną zarchiwizowane. Dopiero, gdy dojdzie do niepożądanych sytuacji, wtedy nagranie zostanie odtworzone przez uprawnione osoby w celu ustalenia sprawców. Pierwsze kamery z tego projektu pojawią się już w tym roku, ten etap tworzenia systemu monitoringu ma potrwać do przyszłego roku. Nie jest wykluczone, że również w przyszłości pojawią się kamery przy kolejnych obiektach dla poprawy bezpieczeństwa. Całość zadania ma kosztować ok. 200 tys. zł, z tego część Gmina pozyskała jako dofinansowanie z Inicjatywy Sołeckiej z funduszy Urzędu Marszałkowskiego. (Łu)

Marian Trela,

burmistrz Wilamowic:

W ostatnich latach zainwestowaliśmy znaczne sumy pieniędzy w stworzenie miejsc rekreacji we wszystkich sołectwach naszej gminy. Aktywnie sięgaliśmy po środki zewnętrzne na ten cel. Mają one służyć mieszkańcom, ich ruchowi na świeżym powietrzu, pożytecznemu i zdrowemu spędzaniu wolnego czasu.

Toteż nie możemy dopuścić, aby to nasze wspólne społeczne dobro zostało zniszczone przez wandali. Właśnie z tego powodu montujemy monitoring i budujemy dodatkowe oświetlenie w takich miejscach. Liczymy, że już sama świadomość działania monitoringu ostudzi niezdrowy zapał do niszczenia i skieruje nadmiar energii w konstruktywne formy aktywności.

 

Plac zabaw w Dankowicach

Wykorzystując pieniądze z przyznanego Gminie Wilamowice funduszu sołeckiego zostanie również zbudowany plac zabaw w Dankowicach. Piękne, tonące w zieleni miejsce jest przygotowane przy Przedszkolu Publicznym przy ul. Św. Wojciecha, budynek bezpiecznie będzie oddzielał plac zabaw od ulicy. Zakupione zostaną m.in. huśtawki i zestawy zabawowe, takie jak statek czy domek. Całość ma kosztować 60 tys. zł, z czego połowę pokryje budżet Gminy Wilamowice. (Ł)

Foto: Marcin Nikiel. Plac zabaw powstanie na terenie zielonym za budynkiem przedszkola.