Z okazji obchodów 20-lecia powstania Towarzystwo Miłośników Dankowic wydało publikację książkową, której spotkanie promocyjne odbyło się 13 marca w sali budynku OSP w Dankowicach.

Książka nosi tytuł „Dankowice Przeszłość i teraźniejszość. Przyczynki do monografii Dankowic jako typowej wsi pogranicza”. Powstała pod redakcją Antoniego Barciaka i Kazimierza Kamińskiego, jest pierwszą publikacją, która w tak szerokim aspekcie opisuje Dankowice. Pomysł na jej wydanie zrodził się przy okazji obchodów 15-lecia Towarzystwa, gdy jubileusz ubogacono konferencją popularno-naukową. Wygłoszono wtedy kilkanaście stojących na wysokim poziomie merytorycznym referatów, odnoszących się do różnych aspektów przeszłości i teraźniejszości tej miejscowości.

Spotkanie skłoniło wtedy wiele osób do wspomnień, co znalazło oddźwięk w żywej dyskusji, w której brali udział mieszkańcy, przypominając dawne tradycje i zwyczaje. Uczestnicy wyrazili wtedy także nadzieję, że poruszone zagadnienia wzbudzą dodatkowe zainteresowanie historią Dankowic i regionu. Obowiązek jej przygotowania wzięło na siebie Towarzystwo Miłośników Dankowic i w efekcie powstała ta publikacja, dofinansowana poprzez Lokalną Grupę Działania „Ziemia Bielska” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ze względu na pandemię promocję przeprowadzono w rygorze sanitarnym. Publikację zaprezentowali jej współautorzy: profesor Helena Synowiec, profesor Antoni Barciak i Kazimierz Kamiński. Gratulacje autorom i Towarzystwu Miłośników Dankowic wraz z życzeniami z okazji jubileuszu złożył burmistrz Wilamowic Marian Trela, a także radna powiatu bielskiego Dorota Nikiel. (KK, MJ)