W sobotę 14 stycznia w Delegaturze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bielsku-Białej odbyło się odświętne spotkanie dawnych działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych, zorganizowane przez Stowarzyszenie „Podbeskidzie Wspólna Pamięć”.

Wzięło w nim udział ponad 50 osób, w tym przewodniczący podbeskidzkiej „Solidarności” Marek Bogusz, jego poprzednik Marcin Tyrna oraz I wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz (który objął to spotkanie swoim patronatem). Wśród obecnych byli także dwaj byli wojewodowie bielscy: Mirosław Styczeń i Andrzej Sikora.

– Dziękuję Wam za Wasze świadectwo i działalność w czasach, gdy „Solidarność” była zepchnięta do podziemia. Dziękuję też, że kultywujecie pamięć o tamtych czasach i przekazujecie ją młodemu pokoleniu – mówił Marek Bogusz do członków i sympatyków Stowarzyszenia „Podbeskidzie Wspólna Pamięć”, przypominając m.in. organizowane przez tę organizację pięć edycji gry miejskiej „Tropami Solidarności”, w których każdego roku uczestniczy blisko stu młodych ludzi.

W trakcie spotkania Andrzej Sikora, członek Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej ds. Działaczy Opozycji Antykomunistycznej i Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych, poinformował zebranych o aktualnych regulacjach prawnych dotyczących dawnych działaczy opozycyjnych. Z kolei Artur Kasprzykowski z katowickiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w swym wystąpieniu przypomniał pierwsze tygodnie stanu wojennego wywołując obecnych na sali działaczy opozycji, którzy 41 lat temu tworzyli zalążki podziemnych struktur „Solidarności”, ukrywali się, byli internowani lub już skazani przez komunistyczne sądy na długoletnie więzienia.

– Nasze stowarzyszenie działa od sześciu lat, a te doroczne spotkania służą integracji naszego środowiska. Są okazją nie tylko do złożenia sobie życzeń i wspólnego śpiewu kolęd, ale też do wspomnień oraz – z drugiej strony – dyskusji o aktualnej sytuacji w naszej Ojczyźnie – powiedział podczas spotkania prezes Stowarzyszenia „Podbeskidzie Wspólna Pamięć” Bogdan Szozda.

Materiał NSZZ „Solidanrość” Podbeskidzia