Kompleks boisk Orlik przy Szkole Podstawowej nr 2 w Jaworzu przeszedł gruntowną modernizację.

Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Orlik” obok szkoły przy ul. Wapienickiej w Jaworzu polegała przede wszystkim na wymianie nawierzchni. Zużytą na boisku do piłki nożnej trawę syntetyczną zastąpiono nową nawierzchnią, co ważne podłoże wyłożono wcześniej specjalnym materiałem amortyzującym, a dzięki temu ograniczającym urazy. Elementów zwiększających bezpieczeństwo jest więcej, wymieniono też oświetlenie na energooszczędne typu LED. W ramach prac zamontowano także nowe bramki piłkarskie. Jak wyjaśnia wójt Radosław Ostałkiewicz, celem inwestycji była właśnie poprawa bezpieczeństwa i komfortu użytkowników, podniesienie walorów użytkowych i estetycznych obiektu, jak również ograniczenie kosztów eksploatacji.

Modernizacja kosztowała ok. pół miliona złotych. – Wygospodarowaliśmy pieniądze na odnowienie boiska, widząc, jak wielu mieszkańców, zwłaszcza najmłodszych, z niego korzysta – wyjaśnia wójt. – Obawiam się, czy w kolejnych latach będzie nas stać na podobne inwestycje, biorąc pod uwagę przewidywane zmniejszenie wpływów do naszego gminnego budżetu – dodaje. (Ł)

Radosław Ostałkiewicz,

wójt gminy Jaworze:

W ostatnich latach tworzyliśmy warunki do aktywnego uprawiania sportu, finansując nową infrastrukturę i zajęcia dla młodych mieszkańców Jaworza. Bardzo dobrze widoczne są efekty, bo sale gimnastyczne, boiska i inne miejsca treningów codziennie przez wiele godzin są obłożone grupami uprawiającymi sport. Dla nas to inwestycja w zdrowie mieszkańców, która jednak oznacza konieczność wydatków na jej utrzymanie.

Modernizacja Orlika przy szkole nr 2 jest tego przykładem. Po 12 latach intensywnego użytkowania musieliśmy boiska zmodernizować, poprawić ich stan techniczny, aby zapewnić przede wszystkim bezpieczeństwo użytkowników. Mam nadzieję, że w dalszym ciągu będzie na nim ruch od rana do wieczora.

 

Foto: Mat. UG Jaworze