W 104. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości uroczyście oddano w Jaworzu hołd wszystkim tym, którzy przed wielu laty przyczynili się do owego dzieła.

Oficjalne uroczystości z przedstawicielami władz samorządowych rozpoczęły się mszą świętą w Kościele Opatrzności Bożej. Następnie pod jaworzańskimi pomnikami – Marszałka Józefa Piłsudskiego i Ofiar Drugiej Wojny Światowej – uhonorowano pamięć tych, którym zawdzięczamy dziś własne państwo. W uroczystościach wzięli udział wójt gminy Radosław Ostałkiewicz, zastępca wójta Anna Skotnicka-Nędzka, przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Putek, radni, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy Jaworza. Muzycznie wyjątkowy dzień uświetniła Orkiestra Dęta Glorieta, a o odpowiedni przebieg świętowania pod względem organizacyjnym zadbał Ośrodek Promocji Gminy Jaworze.

W swoim wystąpieniu wójt Radosław Ostałkiewicz przypomniał o tym, co działo się w Jaworzu w czasie, gdy Polska odzyskiwała niepodległość. Ówczesne władze stanęły przed koniecznością budowania narodowych instytucji lokalnych oraz scementowania społeczeństwa, które podążyło drogą do wolności. Stąd wprowadzana systematycznie reforma szkolnictwa z uznaniem języka polskiego jako podstawowego.

– Nie bez znaczenia była również postawa samych mieszkańców, którzy wiedzeni refrenem hymnu narodowego „Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy...” w sposób bardziej niż aktywny organizowali od podstaw życie społeczne Jaworza. Wówczas z ich inicjatywy powstał szereg organizacji politycznych, kulturalnych, religijnych czy społeczno-gospodarczych. Skupieni w nich jaworzanie wzięli sprawy w swoje ręce, organizując różnego rodzaju szkolenia czy odczyty o tematyce niepodległościowej, a także zabawy i festyny, w trakcie których wspólnie przeżywano powrót Polski na mapę Europy – podkreślił wójt Jaworza, dodając już we współczesnym kontekście: – Ojczyzna to nic innego, jak suma małych ojczyzn, w których na co dzień przychodzi nam żyć i pracować. (RA)