Choć tegoroczne obchody rocznicowe wybuchu Powstania Styczniowego nie miały tak uroczystego charakteru, jak w latach ubiegłych, to tradycyjnie już w Porąbce oddano hołd bohaterom walk o wolność Ojczyzny.

Obchody w niedzielę 24 stycznia rozpoczęły się mszą świętą w intencji Ojczyzny i powstańców w kościele parafialnym w Porąbce. Następnie w obecności wart honorowych i pocztów sztandarowych przy kaplicy św. Urbana złożono kwiaty pod tablicą upamiętniającą wybuch Powstania Styczniowego. – Zryw powstańców bez wątpienia umocnił patriotycznego ducha narodu, pokazując ogromną wolę odrzucenia rosyjskiej niewoli. Samo powstanie było heroiczną walką, pełną poświęcenia i oddania na rzecz przywrócenia niepodległej Polski. Ukształtowało w dużym stopniu patriotyczną świadomość kolejnych pokoleń, dlatego szczególnie warto pamiętać o tak doniosłym wydarzeniu – podkreśla uczestniczący w obchodach poseł Przemysław Drabek.

W uroczystości udział wzięły również liczne delegacje, m.in. przedstawiciele samorządów – z wójtami gminy Porąbka Pawłem Zemankiem i gminy Czernichów Barbary Kos-Harat na czele – oraz organizacji patriotycznych. Wzorem kultywowanej od lat tradycji nie zabrakło członków Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” z gminy Czernichów, które jako stowarzyszenie dba o krzewienie patriotycznych idei. – To tak naprawdę codzienna i niezwykle wartościowa praca na rzecz wychowania wspaniałej młodzieży. Doceniamy ją w czasach, gdy patriotyczna postawa niezmiennie jest bardzo potrzebna – przyznaje poseł Drabek. (M)