W piątek 28 kwietnia podbeskidzka „Solidarność” organizuje obchody Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. Tradycyjnie będzie to szkolenie, poświęcone sprawom bezpieczeństwa i higieny pracy.

Do udziału w nim zaproszeni zostali zakładowi i oddziałowi społeczni inspektorzy pracy oraz przedstawiciele służb bhp z firm i instytucji z terenu Regionu Podbeskidzie. Prelegentami będą między innymi przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy. Szkolenie odbędzie się 28 kwietnia o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” (ul. Asnyka 19). Spotkanie tradycyjnie już zostanie poprzedzone złożeniem kwiatów przy tablicy przed budynkiem ZR, upamiętniającej związkowców z podbeskidzkiej „Solidarności”, którzy zginęli w trakcie pełnienia obowiązków służbowych.

– Troska o bezpieczeństwo pracy jest jednym z priorytetowych zadań naszego związku. Pamiętamy – nie tylko w ten szczególny dzień – o ofiarach wypadków przy pracy, ale robimy wszystko, aby takich ofiar i wypadków było jak najmniej. Stąd działalność naszego regionalnego Klubu Społecznych Inspektorów Pracy, nasze seminaria i szkolenia z zakresu bhp, a także nasza codzienna współpraca z Państwową Inspekcją Pracy i innymi instytucjami dbającymi o bezpieczną pracę oraz ochronę pracowników – podkreśla Marek Bogusz, przewodniczący podbeskidzkiej „Solidarności”.

Materiał NSZZ „Solidarność” Podbeskidzia