Zakończyło się zagospodarowanie parku w centrum Pisarzowic, na które dofinansowanie przyznało Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Bielska”.

Wnioskodawcą projektu „Zachowanie wartości dziedzictwa kulturowego poprzez zagospodarowanie terenu pod Park Tradycji Pisarzowskiej ze sceną mobilną” był Uczniowski Klub Sportowy im. PTG „Sokół” w Pisarzowicach. Główną częścią było zagospodarowanie parku przy rozbudowanym i zmodernizowanym w 2020 r. Gminnym Centrum Działań Twórczych w Pisarzowicach. Istniejąca zieleń została uzupełniona, wytyczono również i wybrukowano ścieżki, ustawiono ławeczki i małą architekturę.

Wydzielono także miejsce na przeprowadzenie plenerowych warsztatów edukacyjnych, teatralnych i plastycznych oraz organizowanie prelekcji plenerowych, żywych lekcji historii i małych prezentacji artystyczno-kulturalnych. Park bowiem wzbogacono o ekspozycję archiwalnych zdjęć przedstawiających nieistniejący już drewniany kościół oraz dworek Bulowskiego i dworek Krzemienia oraz różne odmiany tradycyjnego stroju pisarzowskiego. Częścią projektu był również zakup dużej, profesjonalnej, przenośnej sceny, dzięki której będzie można prezentować i promować miejscową tradycję muzyczną, śpiewaczą i taneczną.

Zakłada się, że inwestycja zwiększy aktywność społeczną mieszkańców na rzecz zachowania i promocji lokalnego dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego.

Prace trwały w czasie wakacji i zakończyły się w sierpniu. Całkowity koszt wyniósł 277 418,10 zł, z czego dofinansowanie 219 215,00 zł. (R)

Marian Trela,

burmistrz Wilamowic:

Nasz park to niewielki fragment Pisarzowic, ale jego zagospodarowanie w znacznym stopniu pozwoli uporządkować przestrzeń centrum miejscowości. Zielony zakątek znajduje się tuż za odnowionym domem kultury, obok kompleksu szkolnego i w sąsiedztwie przyszłego przedszkola. Obok biegnie też ścieżka, która łączy różne części Pisarzowic. Tak więc zagospodarowany park da możliwość wytchnienia i zaczerpnięcia oddechu. Jednocześnie tablice edukacyjne przypomną o naszych bogatych tradycjach. Liczę, że park w tym miejscu ułatwi integrację naszej społeczności, w której stopniowo pojawia się coraz więcej nowych mieszkańców.

 

Foto: Mat. UG Wilamowice