Parking, oświetlany energią słoneczną, powstał obok ośrodka zdrowia w Wilamowicach.

Dzięki inwestycji przybyło 20 nowych miejsc parkingowych w tym ruchliwymi często odwiedzanej części Wilamowic. W budynku mieszczą się bowiem dwa niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, zakład rehabilitacyjny, laboratorium diagnostyczne, a także gabinety kilku lekarzy specjalistów. Obok znajduje się apteka i bank.
Parking powstał na fragmencie trawnika, wkrótce jednak zazieleni się nowa roślinność, którą zasadzono po ukończeniu budowy parkingu. Dzięki instalacji solarnej, oświetlenie placu wykorzystuje energię słoneczną. Remont był współfinansowany z funduszy unijnych. Za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania ?Leader? z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, gmina Wilamowice otrzymała 85,8 tys. zł dofinansowania do wartego 142,5 tys. zł projektu, 57 tys. zł dołożyła z własnego budżetu. (Ł)