Władze gminy Bestwina przystąpiły do zagospodarowania centralnej części Bestwiny. Kontynuacją zadania mają być prace przy ulicy Podzamcze, gdzie powstanie m.in. kilkadziesiąt nowych miejsc parkingowych dla mieszkańców.


Na łamach ?Gazety Beskidzkiej? informowaliśmy nie tak dawno o przebudowie ul. Krakowskiej, przebiegającej przez centrum Bestwiny. W ramach inwestycji powstało tu wówczas także nowe rondo. Dalszy etap zagospodarowania tej części sołectwa został już zainicjowany. Wzdłuż ul. Podzamcze przepływa ciek Łękawka, który podlega regulacji, wykonywanej przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach. To niezbędne, by myśleć o kompleksowej przebudowie ponadjednokilometrowego odcinka wspomnianej ulicy.


Zanim jednak to zadanie zostanie przeprowadzone w całości, zmieni się teren wzdłuż ul. Podzamcze przy pawilonach handlowych i budynku, w którym siedzibę ma poczta. ? Właściwie przez cały dzień w tej części naszej miejscowości jest duże natężenie ruchu, samochody przyjeżdżają i odjeżdżają. To powoduje spore uciążliwości ? wyjaśnia wójt gminy Bestwina Artur Beniowski.


Projektowany jest nowy parking na kilkadziesiąt miejsc, który służył będzie nie tylko klientom tutejszych punktów handlowych i usługowych. Wzmożony ruch daje się zauważyć również przy okazji wszystkich wydarzeń sportowych, odbywających się w sąsiedztwie na boisku piłkarskim w Bestwinie. Co ważne, prócz parkingu wybudowany zostanie także chodnik, który oddzieli pas zieleni od drogi. ? Takie rozwiązanie pozwoli znacznie poprawić bezpieczeństwo, przede wszystkim pieszych, a wszyscy swobodnie znajdą miejsca, by zaparkować samochód ? mówi wójt Bestwiny.