Gmina Porąbka nad zielonym brzegiem Soły założyła pasiekę edukacyjną promując swoją pszczelą markę.

Pasieka została założona w sąsiedztwie Centrum Edukacji Ekologicznej w Porąbce, które mieści się przy Urzędzie Gminy tuż obok brzegu Soły. W jej założeniu bardzo pomogli miejscowi pszczelarze, m.in. Patryk Słotwiński z Gminnego Koła Pszczelarzy „Bartnik”, które wspiera pszczelarstwo w Porąbce.

Trzy odgrodzone ule maja formę tradycyjnych domków drewnianych, charakterystycznych dla budownictwa góralskiego. Ale to tylko atrakcyjne okrycie profesjonalnych uli z odpowiednio osadzonymi ramkami. To właśnie na nich rodziny pszczele prowadzą swój żywot, skupiony wokół pszczelej matki, a więc zbierają nektar i pyłek kwiatowy, a przede wszystkim opiekują się czerwiami w stworzonych przez siebie woskowych plastrach.

– Zależy nam, aby dzieci już od najmłodszych lat spożywały produkty zdrowe, lokalnego pochodzenia, z pewnego źródła. Tak zrodził się pomysł założenia gminnej pasieki, z której pozyskany miód zostanie przekazany przedszkolom – podkreśla wójt gminy Porąbka Paweł Zemanek. Ponadto przy udziale Gminnego Koła Pszczelarzy ,,Bartnik” w Porąbce dzieci z terenu gminy będą odbywać cykliczne warsztaty z pszczelarzami, ucząc się, jak powstaje miód, jakie ma właściwości, co decyduje o tym, że jest taki zdrowy.

Gminna Pasieka Promocyjna to kolejny krok w promocji gminy Porąbka, która od kilku lat posiada własny produkt tradycyjny, regionalny – „Miody z Gminy Porąbka”. Dzięki swym właściwościom i gwarancji pochodzenia zostały one wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych, prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pięknie położona wśród gór Beskidu Małego Porąbka od lat słynie ze swojego pszczelarstwa, a natura pozwala pszczołom na pozyskiwanie miodu przede wszystkim spadziowego oraz wielokwiatowego.

Pszczoła stała się symbolem Porąbki. Większą część gminy pokrywają łąki oraz lasy, co stwarza optymalne siedliska dla pszczół, sprzyjające ich naturalnemu rozwojowi, a także produkcji miodów. I, co w dzisiejszych czasach szczególnie ważne, owady przyczyniają się również do zwiększenia plonów zapylając kwiaty, a także roznosząc pyłek. Ma to znaczący wpływ na zachowanie bioróżnorodności oraz kontrolę erozji gleby.

Miody z Porąbki są szerzej znane już od dwudziestolecia międzywojennego, kiedy to Józef Maurer w Kobiernicach prowadził swoje pasieki, do których zjeżdżali pszczelarze z całego Śląska. O pszczelarzu było głośno również na łamach wielu czasopism specjalistycznych, gdzie pisał m.in. na temat pszczół z naszego regionu. (UGP)

Zdjęcia: Mat. UG Porąbka. Ule mają kształt tradycyjnych domów góralskich, ale ich wnętrza są profesjonalnie urządzone z myślą o dobrostanie pszczelej rodziny.