Powiat bielski zajął wysokie 5. miejsce w rankingu Związku Powiatów Polskich w kategorii powiatów powyżej 120 tys. mieszkańców.
Ranking prowadzony jest od 10 lat przez ekspertów Związku. Wydają oni opinię według kilkuset kryteriów ujętych w 10 grupach tematycznych, takich jak: działania proinwestycyjne i prorozwojowe, rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego, rozwój społeczeństwa informacyjnego, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, umacnianie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej, wspieranie działań na rzecz gospodarki rynkowej, promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych, współpraca krajowa i międzynarodowa czy wreszcie działania promocyjne.
Warto dodać, że w pierwszej dziesiątce tej kategorii znalazło się aż 5 samorządów z województwa śląskiego. Trzeci był powiat cieszyński, zaś powiat żywiecki jest na 7. miejscu. Zwyciężył powiat kielecki.
Jest to zestawienie podsumowujące 2019 rok, ranking bowiem jest aktualizowany na bieżąco i trwa przez cały rok.

(Ł)


Starosta z nagrodaAndrzej Płonka,
starosta bielski:
Od wielu lat powiat bielski zajmuje najwyższe miejsca w tym najbardziej prestiżowym rankingu stworzonym dla powiatowych samorządów w kraju. Toteż z niezmienną satysfakcją przyjmuję te wyniki, mając jednak świadomość, że ciągle jest wiele do zrobienia, aby zapewnić mieszkańcom regionu właściwe warunki do życia i bezpieczną przyszłość w kolejnych latach.
W rankingu branych jest pod uwagę wiele czynników. Chcę zwrócić uwagę, że wysoko zostało ocenione zarządzanie, a więc m.in. wysokość pozyskiwania funduszy zewnętrznych czy stan zadłużenia samorządu. Co ważne, ostatnio do kryteriów dołączono walkę ze smogiem, też wysoko ocenione w naszym przypadku.
Co cieszy, to także coraz lepsze miejsca sąsiednich powiatów z województwa śląskiego. Ściśle ze sobą od wielu lat współpracujemy, toteż miejsca w rankingu są w dużej mierzy chyba właśnie wpływem tego współdziałania i wymiany doświadczeń.