Powodzeniem zakończyły się starania samorządu gminy Kozy o częściową refundację kosztów budowy oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach. Oznacza to, że możliwe będzie kontynuowanie zadań proekologicznych, na których realizacji skorzystają sami mieszkańcy.
Kwotę około 4,6 mln zł gmina Kozy otrzymała w formie dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w ramach środków unijnych na lata 2007-2013 z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Środki, stanowiące refundację kosztów budowy oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach, spożytkowane będą na dalszą modernizację tego ważnego miejsca, m.in. zwiększenie parametrów przepustowości.
Wybudowana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej o długości 1,78 km wraz z jedną przepompownią ścieków. Tym samym o 180 osób zwiększy się również liczba użytkowników, korzystających z podłączenia do sieci. Te wymierne efekty to następstwo zaplanowanego wdrożenia projektu ?Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pisarzowice na terenie gminy Kozy?.
Dotyczącą tego projektu umowę wójt gminy Krzysztof Fiałkowski podpisał w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. ? Decyzja śląskiego Funduszu dowodzi, że dotychczasowe fundusze, przeznaczone na modernizację oczyszczalni, zostały dobrze wykorzystane ? wyjaśnia wójt Fiałkowski.
I dodaje: ? Kozy pozyskały pieniądze na realizację bardzo ważnej dla nas inwestycji. Oczyszczalnia działa, dzięki temu gmina może się rozwijać, a przedsiębiorcy lokować tu swoje firmy produkcyjne. Jako, że pieniądze znów zasilą naszą pulę na inwestycje, związane z ekologią, to korzyść jest podwójna ? podsumowuje.
Łączny koszt wspomnianego projektu to nieco ponad 8 mln zł, z czego ok. 4,6 mln to kwota dofinansowania. (RaF)