Gmina Wilamowice zaplanowała tegoroczne remonty w placówkach oświatowych. Poprawi się ich stan techniczny, będą też bardziej przyjazne środowisku.

Największy tegoroczny remont w wilamowskiej oświacie czeka budynek Zespołu Szkół w Wilamowicach. Roboty obejmą wzmocnienie więźby dachowej i wymianę pokrycia wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej. Dodatkowo zostanie przeprowadzona częściowa termomodernizacja budynku. Jak wyjaśnia burmistrz Wilamowic Marian Trela, będzie to miało swój efekt ekologiczny. Dzięki bowiem lepszej izolacji termicznej spadnie zapotrzebowanie na energię, a tym samym zanieczyszczenie środowiska, koszty obniży jeszcze prąd z OZE na dachu.

Budynek ma charakter historyczny, toteż prace będą musiały przebiegać zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków, tym bardziej, że obejmą nie tylko samą szkołę. Wraz z remontem placówki powstanie także nowy parking jako część rewitalizacji zabytkowego Rynku w Wilamowicach. Parking przewidziano nie tylko dla rodziców dowożących dzieci do szkoły, ale i interesantów pobliskich instytucji, przede wszystkim Urzędu, poczty, strażnicy OSP, domu seniora, sklepów. Nowy parking powstanie tuż obok szkoły, będzie miał 5 miejsc postoju dla pojazdów osób niepełnosprawnych, a do szkoły będzie można swobodnie dojść czy dojechać na wózku dzięki likwidacji barier architektonicznych i systemowi podjazdów. Obok szkoły zostanie wybudowana również zatoka autobusowa. Wszystko to sprawi, że dojście stanie się bardziej bezpieczne, bez dotychczasowej konieczności pokonywania kilku przejść dla pieszych z parkingu do budynku.

Prace potrwają dwa lata, pochłoną ok. 3 mln zł.

Pracami, które również poprawią oddziaływanie na środowisko, będzie termomodernizacja segmentu „C” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Hecznarowicach. Roboty obejmą odnowienie elewacji, a także wykonanie termomodernizacji na tej części obiektu, która jej dotychczas nie przechodziła. Przy tej okazji historyczny budynek doczeka się kompleksowego odwodnienia. W tym wypadku burmistrz również liczy na poprawę efektywności energetycznej, a więc na zmniejszenie szkodliwej emisji i niższe koszty ogrzewania. Koszt prac wyniesie ok. 400 tys. zł, a zakończą się one przed nowym rokiem szkolnym.

Wtedy też zostanie zakończony inny kompleksowy remont – sanitariatów w budynku Szkoły Podstawowej w Pisarzowicach, łącznie 10 miejsc, tzn. pomieszczenia porządkowego oraz 5 łazienek na parterze oraz 4 na piętrze. Zakres prac obejmie rozbiórkę starych i postawienie nowych ścianek działowych, wykonanie nowych posadzek i okładzin ścian z płytek ceramicznych, prace malarskie, wymianę drzwi, a także instalacji wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych, wyposażenia sanitariatów oraz armatury. W tym wypadku koszt to ok. 600 tys. zł. (Łu)

Marian Trela,

burmistrz Wilamowic:

Ten rok będzie kolejnym stojącym pod znakiem inwestycji oświatowych. Oprócz omówionych tu remontów i termomodernizacji trzeba pamiętać, że rozpoczynamy też dużą budowę przedszkola w Pisarzowicach. Niemal każdego roku albo coś nowego powstaje, albo adaptujemy czy przerabiamy kolejne obiekty na potrzeby edukacji. A to oznacza także poprawę stanu w istniejących obiektach.

Uważamy za niezbędne, aby w miarę możliwości jak najlepiej przygotować bazę lokalową do wymogów nowoczesnego nauczania i tworzyć odpowiednie warunki dla uczniów i przedszkolaków. Wielokrotnie to podkreślałem, że jako gmina bardzo intensywnie się rozwijamy, co właśnie najlepiej chyba można dostrzec po rosnącym zapotrzebowaniu na miejsca w szkołach i przedszkolach. Toteż w kolejnych latach w dalszym ciągu niezmiennie będziemy inwestować w oświatę.