Wśród istotnych zadań, zaplanowanych w tym roku w budżecie gminy Wilamowice, znalazły się prace związane z placówkami edukacyjnymi. Ich stan ma się znacząco poprawić.


Każdego roku władze gminy Wilamowice dbają o to, by w budżecie zapewnić środki na niezbędne remonty w placówkach oświatowych. Zespoły szkół w Wilamowicach, Pisarzowicach i Dankowicach, jeszcze przed rozpoczęciem kolejnego roku szkolnego, zostaną objęte szerokim zakresem prac. Co niezwykle ważne, przewidziano poprawę odwodnienia placówek. Problem ich zalewania nasila się zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym. Ponadto, mieszczące się wewnątrz budynków klasy lekcyjne, dostosowane będą do bardziej komfortowych warunków. W ramach prac w szkołach, prowadzonych z wykorzystaniem środków własnych gminy, zaplanowano m.in. wymianę zniszczonych drzwi, podłóg, czy remonty zaplecza sanitarnego.


Część prac rozpocznie się już na wiosnę, pozostałe wykonane zostaną w okresie wakacyjnym. Oznacza to rzecz jasna, iż od września 2015 r. uczniowie wspomnianych placówek na terenie gminy Wilamowice bez przeszkód będą mogli powrócić w szkolne mury.


Przy placówce w Pisarzowicach zmieni się zarazem otoczenie. Powstanie tu nowe boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem: bieżnią, skocznią oraz urządzeniami do ćwiczeń. W tym przypadku jako finalny termin zadania wyznaczono jesień roku bieżącego.