W szkole w Pisarzowicach w czasie wakacji przeprowadzono remont sanitariatów.

Zadanie polegało na remoncie sanitariatów w budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisarzowicach. Inwestycja obejmowała prace remontowe i wykończeniowe, w tym częściową wymianę posadzki, skucie istniejących i wykonanie nowych tynków, podobnie okładzin ścian z płytek ceramicznych. Przeprowadzono również prace malarskie, w remontowanych pomieszczeniach wymieniono stolarkę drzwiową wewnętrzną, nowe ścianki działowe, zmodernizowano instalację wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, wentylacji i elektryczną, wymieniono wyposażenie sanitariatów.

Łącznie prace przeprowadzono w 3 toaletach dla personelu, 4 toaletach dla dzieci, 3 korytarzach, 2 szatniach, 2 łazienkach i jednym pomieszczeniu porządkowym. Zakończono je przed nowym rokiem szkolnym. Całkowity koszt wyniósł 539 225,05 zł, z czego 530 tys. zł pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. (R)

Foto: UG Wilamowice