Dużym zainteresowaniem cieszyła się premierowa edycja konkursu plastycznego „Pocztówka z Jaworza”, zorganizowanego przez Ośrodek Promocji Gminy Jaworze.

Począwszy od lutego aż do połowy marca jaworzański Ośrodek przyjmował prace w konkursie, który przeprowadzony został w formule on-line. Jego adresatami były dzieci i młodzież, w trzech kategoriach wiekowych w klasach od 1 do 8 szkół podstawowych. Przedsięwzięcie zakładało wykonanie prac plastycznych w dowolnej technice, lecz z koniecznym nawiązaniem do najpiękniejszych architektonicznych i przyrodniczych zakątków Jaworza. – Chcieliśmy w ten nietypowy sposób zainteresować młode osoby urokami gminy Jaworze oraz dać im szansę wyrażenia swoich emocji poprzez działania artystyczne – mówi Jolanta Witkowska, dyrektor OPGJ.

Do organizatora konkursu wpłynęły prace uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 2 w Jaworzu, Szkoły Podstawowej w Świętoszówce oraz Miejskiego Domu Kultury – Domu Kultury w Wapienicy. Jury, pod przewodnictwem malarki Alicji Wątor, nie miało łatwego wyboru, by wyłonić wyróżniające się dzieła spośród aż 104 zgłoszonych. – Otrzymaliśmy wiele prac na bardzo wysokim poziomie, stąd w szczególności w ocenie braliśmy pod uwagę ich pomysłowość, oryginalność oraz samodzielność wykonania adekwatną do wieku autora – dodaje Witkowska.

Ostatecznie Grand Prix konkursu przypadło Natalii Kogut, podopiecznej MDK-DK w Wapienicy. W kategorii klas 1-3 najwyżej sklasyfikowana została Lena Pawłowska (SP nr 2 w Jaworzu). Kolejne lokaty przypadły: Oliwii Szimke i Ewelinie Nowak oraz Magdalenie Bębenek i Emilii Łukosz. W kl. 4-6 przyznano ex aequo I miejsce dla Malwiny Urbaś (SP nr 2 w Jaworzu) i Jakuba Sołtyska (MDK-DK w Wapienicy). Na II miejsce oceniono prace Emilii Smolarskiej i Agaty Słowikowskiej, zaś na III – Zuzanny Krawczyk i Nadii Urbaś. I wreszcie w najstarszych rocznikach „podstawówki” laur najcenniejszy przyznano Paulinie Mamorskiej (SP nr 1 w Jaworzu), dalsze miejsca w czołówce zdobyli Kacper Kubosz i Anna Mieszczak. W poszczególnych kategoriach przyznano ponadto łącznie kilkanaście wyróżnień.

Wszyscy laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy i atrakcyjne nagrody rzeczowe, ufundowane przez Urząd Gminy w Jaworzu, Ośrodek Promocji Gminy Jaworze oraz Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej. Dodatkowo wybrane przez jury najlepsze prace zostały wydrukowane w formie pocztówki. (OPGJ)

Foto: Mat. UG Jaworze. Prace konkursowe: Paulina Mamorska, I miejsce w kl. 7-8.

Foto: Mat. UG Jaworze. Prace konkursowe: Lena Pawłowska, I miejsce w kl. 1-3.