W czwartek 1 lipca w sali „Pod Goruszką” rozpoczął działalność punkt konsultacyjny programu „Czyste Powietrze”.

Gmina Jaworze podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w sprawie uruchomienia punktu konsultacyjnego rządowego programu „Czyste Powietrze”. Jak wyjaśnia wójt Radosław Ostałkiewicz, punkt będzie czynny w każdy czwartek od godz. 7 do 17, wcześniej należy się jednak umówić, dzwoniąc do Urzędu Gminy. – Zgodnie z porozumieniem punkt będą obsługiwali nasi konsultanci, pracownicy Urzędu odpowiednio przeszkoleni – zapowiada wójt.

Radosław Ostałkiewicz dodaje, że program „Czyste Powietrze” umożliwia dofinansowanie do różnych przedsięwzięć służących ograniczeniu niskiej emisji, a więc związanych z podnoszeniem efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach jednorodzinnych. Wnioskodawcami mogą być osoby fizyczne, które posiadają prawo własności lub będące współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego.

Właściciele mogą uzyskać dotację z programu na dokumentację (np. audyt energetyczny, dokumentację projektową, ekspertyzy), wymianę źródeł ciepła, przyłącza, instalacje, wentylację, ocieplenie przegród budowlanych, a także wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Niezależnie od działania punktu konsultacyjnego nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym przez katowicki Fundusz. Po szczegółowe informacje na temat programu warto sięgnąć na stronę dostępną na „Portalu Beneficjenta”: portal.wfosigw.katowice.pl.

Dodatkowo mieszkańcy będą mogli pozyskać dofinansowanie w ramach gminnego programu „Czyste Jaworze”. Wnioski na przyszły rok i następne (do 2024 włącznie) są już przyjmowane. – To również program, który ma ograniczyć niską emisję – wyjaśnia Radosław Ostałkiewicz. Zakłada on wymianę w budynkach mieszkalnych 100 starych, niskosprawnych kotłów na paliwo stałe, a więc węgiel czy drewno, na kotły gazowe lub kotły węglowe retortowe bądź tłokowe 5 klasy, posiadające certyfikat energetyczno-emisyjny. (Red)

Radosław Ostałkiewicz,

wójt gminy Jaworze:

Uruchomienie punktu to kolejny element działań w Jaworzu na rzecz jak najszybszej poprawy jakości powietrza. W ostatnich latach dużo w tej kwestii zmieniło się na korzyść w naszej gminie, regionie i kraju. W nowym sezonie grzewczym nie będzie już gminnych budynków opalanych węglem, wielu też właścicieli domów zdołało już wymienić piece na gazowe. Ale jednak ciągle w sezonie grzewczym wyczuwamy duszący smog w powietrzu.

Może więc dzięki temu, że taki punkt konsultacyjny będzie „pod ręką”, to wielu mieszkańców, zwłaszcza starszych domów, uda się przekonać do szybkiej wymiany pieców węglowych na kotły gazowe. Dodatkowo w przyszłym roku będzie możliwość skorzystania także z gminnego wsparcia do wymiany pieców. Czyste powietrze jest skarbem naszej miejscowości, musimy o nie dbać.