Gminne Centrum Działań Twórczych w Pisarzowicach od końca lipca do 11 listopada realizowało projekt „Manewry Kultury”.

Projekt realizowany przez Centrum podległe Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Wilamowicach został dofinansowany ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Dom kultury+ Inicjatywy lokalne”. Działania w ramach projektu miały charakter międzypokoleniowy, integrujący nowych mieszkańców Pisarzowic z osiadłymi tu od dawna, edukacyjny, budujący więź odbiorców kultury z placówką kulturalną.

W ramach projektu zrealizowanych zostało z pomocą inicjatorów, a więc osób, które wygrały konkurs na inicjatywy kulturalne, 5 działań, w tym: „Naturą malowane” – wyplatanie gobelinów z natury, „Warsztaty tradycji pisarzowskiej”, „Pisarzowskie tradycje dla każdego – rodzinny piknik z kulturą”, „Scena pokoleń”, „Ojciec z coolturą”. W sumie w projekcie wzięło udział ponad 300 osób.

„Naturą malowane” było wyjściem domu kultury w plener, by wspólnie z uczestnikami stworzyć roślinne gobeliny. W ramach kolejnych inicjatyw zrealizowano wspólnie z inicjatorami warsztaty piekarnicze oraz rękodzielnicze, podczas których powstały piękne przepiśniki. Zajęcia te zamieniły się również we wspaniałą dyskusję o tradycyjnych przepisach regionu.

Przy realizacji kolejnego projektu odbyły się spotkania z mieszkańcami podczas pikniku rodzinnego z tradycją. Wśród przygotowanych atrakcji znalazły się warsztaty wypieku pierniczków marcińskich, aktywności ceramiczne, bibułkarskie i wiele innych. Na scenie wystąpili utalentowani muzycy – Jakub Żemła oraz w duecie Sebastian Niemczycki, oczywiście swoim występem wsparły również „Pisarzowianki”.

Wspaniałym zaskoczeniem była duża frekwencja, szczególnie podczas realizacji ostatnich inicjatyw. Warsztaty „Ojciec z coolturą” przygotowano jako spotkanie ojców z dziećmi, mogli razem zdobywać wiedzę z historii, rozmawiać o swoich pasjach, brać udział w zajęciach modelarstwa i strzelectwa. Pierwsza wiejska gra terenowa „Osadnicy Pisarzowic” również przyciągnęła tłumy mieszkańców. Uczestnicy mogli ten czas spędzić wspólnie także po zakończeniu gry i spotkać się przy herbacie, by wymienić uwagi na temat całego projektu.

Na zakończenie zrealizowano performance „Przenikanie”, przygotowany w ramach „Sceny pokoleń” przez rodziców z dziećmi.

Urszula Kucharska, Magdalena Chrobak