IV Dożynki Gminy Wilamowice przebiegły pod hasłem „Dziś mamy dożynki, gospodarzy święto, bo już w całej gminie zboże z pól sprzątnięto”.

Za plony rolnicy i społeczność gminy Wilamowice dziękowali w niedzielę 5 września w Pisarzowicach. Przybyłych witała Orkiestra Dęta Wilamowic, a podczas mszy dziękczynnej z symbolicznym bochnem chleba i koszem owoców do ołtarza udali się starostowie dożynek Katarzyna i Szymon Haczkowie.

Po mszy świętej cały korowód dożynkowy, prowadzony przez Orkiestrę Dętą OSP Pisarzowice wraz ze starostami dożynek, zasłużonymi rolnikami z całej gminy, władzami gminnymi, powiatowymi, delegacjami poszczególnych miejscowości gminy oraz zespołami w strojach regionalnych, zaproszonymi gośćmi i mieszkańcami gminy, przeszedł na teren stadionu LKS „Pionier”. Na stołach czekały już na nich talerze ciast domowych i kołaczy dożynkowych upieczonych przez panie z KGW z Dankowic, Hecznarowic, Kaniówka, Pisarzowic, Starej Wsi, Wilamowic i Zasola Bielańskiego.

Oficjalnego otwarcia IV Dożynek Gminy Wilamowice dokonał burmistrz Marian Trela wraz z przewodniczącą Rady Miejskiej Stanisławą Kudłacik. Następnie ks. kanonik Janusz Gacek poświęcił piękne wieńce dożynkowe przywiezione z poszczególnych sołectw oraz chleby dożynkowe znajdujące się na małym wozie drabiniastym.

Poproszono na scenę wyróżnionych rolników z każdej miejscowości, by uhonorować ich za wybitne osiągnięcia w wykonywaniu zaszczytnego zawodu rolnika i działalności gospodarczej na niwie rozwoju rolnictwa w gminie Wilamowice. Rozstrzygnięto również konkurs „Pasieka Roku 2021 w Gminie Wilamowice”. W części artystycznej zaprezentowały się zespoły regionalne „Pisarzowianki” z Pisarzowic i „Echo” z Hecznarowic. Wystąpiła również grupa „Słowiańska krew” i rodzimy zespół z Pisarzowic „®pyle", a do wspólnej zabawy tanecznej zaprosił DJ Jaro.

Organizatorem IV Dożynek Gminy Wilamowice był burmistrz Wilamowic Marian Trela wraz z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wilamowicach, natomiast gospodarzami i współorganizatorami organizacje działające w Pisarzowicach. (CP, AK)

Foto: Piotr Szydło/Mat. MGOK Wilamowice

Foto: Piotr Szydło/Mat. MGOK Wilamowice

Foto: Piotr Szydło, Anna Klimczak/Mat. MGOK Wilamowice