W poniedziałek 30 sierpnia w Skoczowie został odsłonięty pomnik NSZZ „Solidarność”. Uroczystość ta była najważniejszą częścią podbeskidzkich obchodów 41. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarność”.

Przypomnijmy, zorganizowane w Skoczowie obchody Sierpnia’80 były w tym roku głównymi podbeskidzkimi uroczystościami 41. rocznicy powstania „Solidarności”. Rozpoczęły się one od otwarcia okolicznościowej wystawy solidarnościowych pamiątek, przygotowanej przez Halinę Szotek w skoczowskim Domu Parafialnym. Później w kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła diecezjalny duszpasterz ludzi pracy ks. prałat Józef Oleszko i gospodarz parafii ks. kan. Witold Grzomba odprawili mszę św. w intencji Ojczyzny, „Solidarności” oraz wszystkich żyjących i zmarłych członków naszego Związku. Wokół ołtarza stanęły poczty sztandarowe „Solidarności” Regionu Podbeskidzie oraz zakładów pracy Skoczowa, Bielska-Białej, Żywca i Czechowic-Dziedzic. W homilii ks. Józef Oleszko życzył związkowcom wrażliwości sumień, wytrwałości i skuteczności w przeciwdziałaniu złu, niesprawiedliwości i kłamstwu.

Po zakończeniu Eucharystii uczestnicy uroczystości przeszli pod pomnik NSZZ „Solidarność”, znajdujący się przy rondzie Ofiar Stanu Wojennego. Jego poświęcenia dokonał ks. prałat Józef Oleszko, a wiązanki kwiatów złożyli m.in. wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed i poseł Przemysław Drabek, trzej kolejni przewodniczący podbeskidzkiej „Solidarności” Henryk Kenig, Marcin Tyrna i Marek Bogusz, przedstawiciele władz Skoczowa i miejscowych organizacji „Solidarności”.

Ostatnią częścią rocznicowych uroczystości było okolicznościowe spotkanie dawnych i obecnych działaczy „Solidarności” z Podbeskidzia, w tym głównie z oddziałów Skoczów i Cieszyn. Było to okazja do uhonorowania zasłużonych związkowców medalami 40-lecia „Solidarności”. Były też okolicznościowe wystąpienia burmistrza Skoczowa Mirosława Sitko, przewodniczącego Marka Bogusza oraz Marcina Tyrny, który zabrał głos w imieniu związkowców uhonorowanych rocznicowymi medalami. Oficjalną część uroczystości zakończyło autorskie spotkanie z poetą z Istebnej Kazimierzem Józefem Węgrzynem.

Materiał NSZZ „Solidarność” Podbeskidzia