Dwie całkowicie nowe pompownie ścieków wybudowane zostaną w Wilkowicach. To kolejne kluczowe inwestycje w ramach realizowanego zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji”.

Specjalne pompownie – tłocznie ścieków zaprojektowane zostały z uwagi na specyficzne ukształtowanie terenu w Wilkowicach. Tam bowiem, gdzie grawitacyjne odprowadzenie ścieków nie jest możliwe do wykonania, istnieje potrzeba zastosowania rozwiązań, które zapewnią przetransportowanie nieczystości na kilkudziesięciometrową wysokość w górę. Tak też będzie na przysiółkach w Huciskach (przy ul. Galicyjskiej) oraz Bułgarii (ul. Łubinowa).

W rejonie ul. Łubinowej wraz z nowym rokiem rozpoczęto już prace przygotowawcze, aby przy sprzyjających warunkach pogodowych możliwie sprawnie przystąpić do robót ziemnych. Te są o tyle skomplikowane, że prowadzone będą przede wszystkim w głębokim ośmiometrowym wykopie. Zamontowane zostaną wodoszczelne grodzie, które okalać będą żelbetową komorę tłoczni.

Ścieki dopływać będą tu kanałem grawitacyjnym, trafią następnie do zamkniętych komór tłoczni wyposażonych w separatory, gdzie wyłapane zostaną większe zanieczyszczenia. Po wypełnieniu komory zbiorczej czujnik zainstalowany w zbiorniku włączy pompę, by przetłoczyć ścieki do wybudowanych wcześniej kanałów grawitacyjnych, którymi odpłyną dalej do oczyszczalni w Komorowicach. Cały proces nie będzie zarazem w żaden sposób uciążliwy dla okolicznych mieszkańców.

Obie pompownie, które powstaną w Wilkowicach, działać będą automatycznie, pompy sterowane będą za pomocą układu elektronicznego, współpracującego z czujnikiem poziomu ścieków. Przekazywanie sygnałów o pracy i ewentualnych stanach awaryjnych odbywać się będzie za pośrednictwem systemu telemonitoringu. Co istotne, odpowiednie zasilanie pompowni zagwarantują nowe przyłącza energetyczne. Zasilanie rezerwowe przewidziano ze stacjonarnego agregatu prądotwórczego. Do pompowni na Bułgarii i Huciskach przewidziano dojazdy zakończone placem manewrowym do wygodnego zawracania, ich tereny zostaną ogrodzone, wyposażone w bramę wjazdową i lampy oświetleniowe typu parkowego.

Inwestycja obejmie również wykonanie zbiorników retencyjnych – rezerwowych, gdzie będą mogły gromadzić się ścieki w sytuacji ograniczonego działania tłoczni – dwóch przy ul. Łubinowej o łącznej pojemności 56 metrów sześciennych i czterech przy ul. Galicyjskiej z pojemnością 213 m sześc. W pierwszym przypadku zabezpieczy to potrzeby dla ok. 100 budynków w tej części Wilkowic, w drugim zaś – niemal 240.

Dopiero po zakończeniu procedur odbiorowych i rozruchowych, a co za tym idzie oddaniu pompowni do użytkowania, możliwe będzie przyłączanie poszczególnych budynków do sieci kanalizacyjnej. Z przepompowni sieciowych korzystać będzie około tysiąca mieszkańców gminy. Pompownia na Bułgarii gotowa będzie w drugim kwartale tego roku, wtedy także równolegle prowadzone będą prace w Huciskach, gdzie finisz zaplanowano jesienią. (MA)

 

Janusz Zemanek,

wójt gminy Wilkowice:

Przystępujemy do bardzo istotnego etapu inwestycji kanalizacyjnej. W Wilkowicach powstaną jeszcze w tym roku dwie pompownie sieciowe – tłocznie ścieków, które pomimo specyficznego ukształtowania terenu naszej gminy zapewnią korzystanie z kanalizacji dla kolejnych domostw. Parametry tłoczni zapewnią przerzut ścieków z budynków zarówno tych już zamieszkiwanych, jak i w perspektywie długofalowej, bo do naszej gminy ludzie chętnie się sprowadzają, a spora część obszarów rolnych przekształcana jest w działki budowlane.

Na każdym kroku podkreślamy, że inwestycja budowy pompowni jest w pełni bezpieczna i to pod wieloma względami. Przygotowana została w sposób optymalny, aby spełniać wszelkie wymagane normy ekologiczne, ale i funkcjonować bez przeszkód w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych awarii. Zastosowane będą urządzenia nowoczesne i o bardzo wysokiej wydajności oraz efektywności. Dodatkowy atut to bez wątpienia opcja bieżącego monitorowania pracy obu tłoczni przez aparaturę kontrolno-pomiarową.

Odnosząc się do całego zadania związanego z budową kanalizacji przypomnę, że ubiegły rok zakończyliśmy z dużym optymizmem, wyprzedzając zakładany pierwotnie harmonogram. To znaczące tempo realizacji ma teraz szczególną wagę, gdy aura uniemożliwia szybkie przeprowadzanie skomplikowanych robót ziemnych. Kiedy tylko prace ruszą pełną parą, będziemy konsekwentnie zmierzali do oczekiwanego efektu ekologicznego, a więc przyłączenia się kolejnych mieszkańców do zbiorczej sieci.

 

W Wilkowicach zamontowane zostaną 2 pompownie, które pozwolą na skanalizowanie kolejnych obszarów gminy:

Bułgaria (ul. Łubinowa)

- tłocznia TSC.2.15 montowana na głębokości ok. 8 metrów

- podnoszenie ścieków na wysokość ponad 17 metrów

- 2 zbiorniki rezerwowe na ścieki o łącznej pojemności 56 metrów sześciennych

- zabezpieczenie potrzeb dla ok. 300 mieszkańców

 

Huciska (ul. Galicyjska)

- tłocznia TS.2.45 montowana na głębokości ok. 6 metrów

- podnoszenie ścieków na wysokość ponad 100 metrów

- 4 zbiorniki rezerwowe na ścieki o łącznej pojemności 213 metrów sześciennych

- zabezpieczenie potrzeb dla ok. 700 mieszkańców

 

***

Do 2017 r. na terenie gminy Wilkowice sieć kanalizacyjna liczyła 67 km, co pozwalało określić stopień skanalizowania na 50,1 proc. Realizacja obecnego projektu, z wykonaniem łącznie 79,42 km sieci, pozwoli na skanalizowanie gminy w ponad 95 proc.

Termin rozpoczęcia – kwiecień 2017 r.

Termin zakończenia – grudzień 2022 r.

Termin uzyskania efektu ekologicznego – grudzień 2023 r.

 

Finanse

83 237 440,17 zł – koszt całego projektu, w tym:

43 392 544,25 zł – dotacja z funduszy Unii Europejskiej

20 937 300,00 zł – pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

18 907 595,92 zł – środki własne Gminy Wilkowice

 

***

Jednostka Realizująca Projekt w Urzędzie Gminy Wilkowice

43-365 Wilkowice, ul. Wyzwolenia 25

tel.: 33 499 00 77

e-mail: abrzyski@wilkowice.pl

Więcej informacji na stronie www.wilkowice.pl w zakładce „Kanalizacja”.

 

 

Zdjęcia: arch. Nowoczesne pompownie – tłocznie ścieków w Huciskach i Bułgarii zapewnią

możliwość skanalizowania prawie całych Wilkowic.

 

Huciska to jeden z obszarów, gdzie prace związane ze skanalizowaniem gminy Wilkowice mają największy rozmach.