Ważnym elementem realizowanego od ponad trzech lat projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji” jest budowa sieciowych pompowni ścieków.

Konieczność budowy pompowni w Wilkowicach – w Huciskach przy ul. Galicyjskiej oraz Bułgarii przy ul. Łubinowej – ma ścisły związek z górzystym ukształtowaniem terenu, uniemożliwiającym grawitacyjne odprowadzanie ścieków z obszaru całej gminy. Już na etapie projektu Gmina zdecydowała się na zastosowanie rozwiązań nowoczesnych, a przy tym w pełni sprawdzonych. W dwóch rejonach gminy rozpoczęły się prace ziemne pod przyszłe pompownie, których uruchomienie pozwoli wielu mieszkańcom bez przeszkód korzystać z kanalizacji sanitarnej. Do każdej pompowni przewidziano dojazdy zakończone placem manewrowym. Ich tereny zostaną docelowo wygrodzone, wyposażone w bramę wjazdową i lampy oświetleniowe typu parkowego.

– Mówimy o naprawdę szeroko zakrojonych pracach. W ich następstwie powstaną pompownie o dużym zaawansowaniu technologicznym, bezpieczne pod względem ekologicznym, a przy tym mało uciążliwe dla okolicznych mieszkańców – mówi Janusz Zemanek, wójt gminy Wilkowice.

Sercem przepompowni będzie tłocznia, która stanowi kompletne i w pełni zautomatyzowane urządzenie, składające się z szeregu podzespołów zapewniających ciągłą i niemalże bezobsługową pracę. Podstawowym elementem tłoczni jest hermetyczny zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej (kwasoodpornej), do którego napływają ścieki. W momencie napełnienia się zbiornika urządzenia zabezpieczająco-sterujace spowodują naprzemienne załączanie pomp, za pomocą których ścieki będą przetłaczane rurociągami tłocznymi do wybudowanych już kolektorów grawitacyjnych. Wszystkie ścieki z terenu gminy odprowadzane będą do oczyszczalni ścieków Komorowice w Bielsku-Białej.

Tłocznie jako urządzenia zostały już fabrycznie wykonane i dostarczone wykonawcy, docelowo zostaną zamontowane w suchych żelbetowych zbiornikach podziemnych pompowni.

W pierwszej kolejności wykonanie zbiorników pompowni rozpoczęto w rejonie ul. Łubinowej, gdzie powstał imponujących rozmiarów ośmiometrowy wykop. Na czas budowy zamontowane zostały grodzice stalowe zabezpieczające głęboki wykop.

Na teren budowy pompowni przetransportowane zostały już w maju wielkogabarytowe elementy żelbetowych zbiorników. Przejazd specjalnych kręgów żelbetowych wraz z płytą pokrywową o średnicy przekraczającej cztery metry, wymagał zastosowania specjalistycznych pojazdów i sprzętu. Przygotowanie transportu, realizowanego z centrum Polski, wymagało pod względem logistycznym szeregu uzgodnień z administratorami dróg i policją. – Najlepiej pokazuje to, jak potężną i ważną inwestycję od kilku już lat z powodzeniem realizujemy. Wszystko to z myślą o poprawie komfortu codziennego życia naszych mieszkańców, którzy podłączenia do kanalizacji wyczekują – tłumaczy wójt Janusz Zemanek.

Projektowane pompownie z wykorzystaniem tłoczni ścieków pracować będą w systemie automatycznym, a praca pomp sterowana będzie układem elektronicznym współpracującym z czujnikiem poziomu ścieków. Przekazywanie sygnałów o pracy i stanach awaryjnych odbywać się będzie za pośrednictwem systemu telemonitoringu na dyspozytornię Aqua S.A.

Budowane pompownie posiadają szereg zabezpieczeń zwiększających jej niezawodną pracę i bezpieczeństwo. Układ pompowy został wyposażony w dodatkowe pompy rezerwowe uruchamiane przemiennie w każdym cyklu pracy.

Dzięki temu awaria którejś z pomp nie zakłóci stabilności pracy tłoczni. Brak prądu również nie będzie powodował negatywnych skutków. Każda z pompowni wyposażona została w agregat prądotwórczy, uruchamiający się automatycznie w przypadku braku zasilania. Z kolei na wypadek nieprzewidzianych awarii na rurociągach tłocznych zainstalowane zostały zbiorniki retencyjne o dużej pojemności. Zapewniają one całkowicie szczelne gromadzenie ścieków w okresie co najmniej 48 godzin.

Jak dodaje wójt, warunki pogodowe na wiosnę tego roku nie były specjalnie sprzyjające dla wykonawcy. Gdy wykonywane były głębokie wykopy na pompowni przy ul. Łubinowej, w okresach wzmożonych opadów deszczu, konieczne było wypompowywanie dużej ilości gromadzącej się wody. – Nie spowodowało to jednak istotnych opóźnień. Tempo prac wyprzedza harmonogram i żaden z ustalonych terminów nie jest zagrożony – mówi wójt gminy. (MA)

Zdjęcia: Mat. UG Wilkowice

***

W Wilkowicach powstaną w ramach inwestycji 2 pompownie, które umożliwią odprowadzanie ścieków z niżej położonych obszarów gminy:

Bułgaria (ul. Łubinowa)

- tłocznia TSC.2.15 montowana na głębokości ok. 8 metrów

- podnoszenie ścieków na wysokość ponad 17 metrów

- 2 zbiorniki rezerwowe na ścieki o łącznej pojemności 56 metrów sześciennych

- zabezpieczenie potrzeb dla ok. 300 mieszkańców

 

Huciska (ul. Galicyjska)

- tłocznia TSC.2.45 montowana na głębokości ok. 6 metrów

- podnoszenie ścieków na wysokość ponad 100 metrów

- 4 zbiorniki rezerwowe na ścieki o łącznej pojemności 213 metrów sześciennych

- zabezpieczenie potrzeb dla ok. 700 mieszkańców

 

***

Do 2017 r. na terenie gminy Wilkowice sieć kanalizacyjna liczyła 67 km, co pozwalało określić stopień skanalizowania na 50,1 proc. Realizacja obecnego projektu, z wykonaniem łącznie 80,3 km sieci, pozwoli na skanalizowanie gminy w ponad 96 proc.

Termin rozpoczęcia – kwiecień 2017 r.

Termin zakończenia – grudzień 2022 r.

Termin uzyskania efektu ekologicznego – grudzień 2023 r.

 

Finanse

83 237 440,17 zł – koszt całego projektu, w tym:

43 392 544,25 zł – dotacja z funduszy Unii Europejskiej

20 937 300,00 zł – pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

18 907 595,92 zł – środki własne Gminy Wilkowice

 

***

Jednostka Realizująca Projekt w Urzędzie Gminy Wilkowice

43-365 Wilkowice, ul. Wyzwolenia 25

tel.: 33 499 00 77

e-mail: abrzyski@wilkowice.pl, kanalizacja@wilkowice.pl

Więcej informacji na stronie www.wilkowice.pl w zakładce „Kanalizacja”.