Słoneczną, a przede wszystkim bezdeszczową aurę drogowcy wykorzystują na przeprowadzenie kolejnych remontów ulic na terenie gminy Wilamowice.

Jak wyjaśnia burmistrz Wilamowic Marian Trela, pomimo trudnej sytuacji związanej z pandemią wirusa covid-19 przez cały rok realizowano zaplanowane zadania związane z bieżącym utrzymaniem i remontami dróg. I tak w ostatnim tylko okresie wykonano prace na drogach na terenie gminy: w Pisarzowicach na odnodze ul. Bielskiej, łączniku ul. Sosnowej z ul. Czernichowską oraz ul. Św. Floriana jako dojeździe do szkoły podstawowej, w Wilamowicach na odnodze ul. Pułaskiego i ul. Słonecznej, w Dankowicach na ul. Myśliwskiej, w Starej Wsi na ul. Olchowej, a w Hecznarowicach na ul. Rzemieślniczej. Zakres robót objął przede wszystkim wykonanie nowych nawierzchni asfaltowych. Łączna długość wykonanych nakładek asfaltowych na terenie gminy Wilamowice wyniosła blisko 2 km.

Burmistrz Marian Trela dodaje, że pozyskano również dofinansowanie na wykonanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych na ul. Leśnej w Wilamowicach. – Droga w obrębie obszaru zabudowanego ma wygodny dojazd z asfaltową nawierzchnią. Obecne prace obejmą kolejny odcinek, już pośród gruntów ornych, tak aby ułatwić dojazd maszyn rolniczych w okresie prac polowych – wyjaśnia.

Zadanie obejmuje remont drogi o długości 1,22 km i szerokości 3 m. Wykonane zostaną roboty pomiarowe, przygotowawcze, m.in. usunięcie humusu, a także roboty ziemne, podbudowa z kruszyw łamanych i stabilizacja podłoża. Wartość prac wynosi 305 tysięcy zł, na które Gmina pozyskała dofinansowanie z budżetu Województwa Śląskiego w wysokości 60 proc. (UGW)

Foto: Mat. UG Wilamowice. Wyremontowana odnoga ul. Św. Floriana w Pisarzowicach prowadzi na parking zmodernizowanego domu kultury.