Gmina Kozy pozyskała dofinansowanie ze środków zewnętrznych, które pozwoli na zrealizowanie budowy nowego przedszkola.

Osiem przedszkolnych oddziałów, a w nich około 200 dzieci – tak zorganizowana placówka wybudowana zostanie przy ulicy Lipowej w Kozach. Zupełnie nowy budynek powstanie tuż obok istniejącego już przedszkola po południowej jego stronie i będzie z nim połączony przewiązką. Wraz z samym obiektem wykonany zostanie parking, który zabezpieczy potrzebną ilość miejsc dla rodziców dowożących swoje dzieci na zajęcia. Innowacyjnym rozwiązaniem w gminie będzie za to utworzenie zewnętrznego miasteczka rowerowego, z którego skorzystają docelowo wszystkie dzieci, także np. te przygotowujące się w szkołach podstawowych do egzaminu na kartę rowerową.

Gmina do tej inwestycji dobrze się przygotowała, choćby monitorując potrzeby związane z systematycznym rozwojem i osiedlaniem się w Kozach młodych rodzin. Stosowny wniosek na budowę przedszkola otrzymał pozytywną ocenę, a dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład wyniosło 10 mln zł. Nie wystarczy to rzecz jasna, aby przedszkole na taką skalę wybudować, ale już przy zagwarantowaniu wkładu własnego z budżetu Gminy inwestycja będzie mogła zostać przeprowadzona. Jej start zaplanowano jeszcze w bieżącym roku, wpierw jednak zakończyć się muszą niezbędne procedury przetargowe. (MA)

Jacek Kaliński,

wójt gminy Kozy:

Potrzeby naszej miejscowości co do miejsc dla dzieci w oddziałach przedszkolnych są wciąż bardzo duże. Mając tego pełną świadomość przygotowaliśmy się odpowiednio do wystąpienia o środki zewnętrzne, bez których realizacja tak znaczącej inwestycji nie byłaby możliwa.

Tematy oświatowe, w tym konkretnym przypadku związane z budową przedszkola, traktujemy z założeniem długofalowej perspektywy. Dlatego też tworząc projekt zwracaliśmy uwagę na aspekty funkcjonalne w połączeniu z tymi ekonomicznymi, aby maksymalnie wykorzystać pojawiające się możliwości. Dołożymy ze swojej strony wszelkich starań, aby wysiłku już podjętego nie zaprzepaścić i wystartować zgodnie z planem z inwestycją, która na długie lata posłuży naszym mieszkańcom.