Każdego roku w regionie beskidzkim przybywa Zielonych Pracowni. Kolejne takie miejsce, dzięki środkom przyznanym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, powstało w Górkach Wielkich.

Gmina Brenna przystąpiła w tym roku do szóstej edycji konkursu, zdobywając blisko 30 tys. zł na zagospodarowanie przestrzeni na ekologiczną pracownię. Pozyskane środki pozwoliły na wyposażenie specjalnej sali Szkoły Podstawowej w nowe meble, pomoce dydaktyczne oraz sprzęt multimedialny. Dzięki temu w komfortowych warunkach odbywają się tu wraz z rozpoczętym rokiem szkolnym nie tylko lekcje szkolne, ale i zajęcia dodatkowe. Poświęcone są one ukazywaniu różnorodności fauny i flory oraz zagadnieniom ochrony przyrody ze szczególnym uwzględnieniem masywu góry Bucze. Placówka w Górkach Wielkich zainicjowała ponadto angażujący uczniów cykl „Natura inspiruje, czyli aspekty przyrodnicze ukryte w lekcjach chemii”.

Jak podkreśla wójt gminy Jerzy Pilch, Zielona Pracownia wykonana z takim rozmachem stanowi powód do dumy, ma zarazem swoje ważne cele do spełnienia. – Tego typu miejsce gwarantuje wyższy standard zajęć z zakresu nauk przyrodniczych i ekologii. Ukazanie walorów góry Bucze to z kolei świetny przykład sprawnego łączenia edukacji zgodnej z programem nauczania z odniesieniem do lokalnych uwarunkowań – mówi. (RED)