Gmina Bestwina przygotowuje się do modernizacji ul. Sportowej w Bestwince.

To ważna ulica, łącząca dwie drogi powiatowe – Dworkową i św. Floriana. Dojeżdża i przejeżdża nią wiele osób, głównie mieszkańców Bestwinki i sąsiedniego Kaniowa. – Zależało nam, aby w miarę możliwości poprawić stan techniczny samej jezdni, a przede wszystkim bezpieczeństwo na tej dość wąskiej ulicy – wyjaśnia Artur Beniowski, wójt gminy Bestwina.

Droga ma niewygodne pobocze, dzięki modernizacji zyska wygodny i bezpieczny dla pieszych chodnik. Prace przewidują również poprawę nośności, a więc wzmocnienie podbudowy. Wzdłuż drogi wybudowana zostanie także kanalizacja deszczowa, której do tej pory nie było. Jezdnię pokryje oczywiście nowy asfalt.

Koszt modernizacji odcinka o długości ponad 1 km przewidziano na 5,4 mln zł, z tego połowę wójt pozyskał z rządowego Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Przetarg na realizację inwestycji został już ogłoszony, w lipcu powinny rozpocząć się prace, które zakończą się jeszcze w tym roku. (Łu)