Przestronny, wygodny, jasny, a co najważniejsze, bez barier architektonicznych ? Punkt Obsługi Interesanta przyjmuje już mieszkańców, przychodzących w swoich sprawach do Urzędu Gminy w Porąbce.
Punkt działa od niedawna, a już spotkał się z uznaniem mieszkańców, których do Urzędu Gminy przywiodła konieczność załatwienia spraw urzędowych. Do Punktu wchodzi się z poziomu ulicy, dzięki czemu wyeliminowano uciążliwe chodzenie po piętrach. Przede wszystkim do kasy, w której mieszkańcy uiszczają lokalne opłaty. Jak podkreśla wójt Czesław Bułka, zdecydowana większość spraw, jakie muszą załatwiać mieszkańcy w Gminie, zostanie załatwiona właśnie tutaj. Co więcej, zostało wyznaczone dyskretne miejsce, aby także w mniej typowej sprawie przyjąć interesanta w razie konieczności, np. gdy ma trudności w poruszaniu się.