Wykorzystując mniejszą aktywność użytkowników, wynikającą z ograniczeń związanych z pandemią, w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Bestwinie przeprowadzono remont.

– W tym roku wiele imprez i zajęć się nie odbyło. Ośrodek więc miał pewne związane z tym oszczędności w stosunku do tegorocznych planów. Zadecydowaliśmy, aby wykorzystać pieniądze na poprawę stanu technicznego obiektu – wyjaśnia Artur Beniowski, wójt gminy Bestwina.

Prace objęły pokrycie połaci dachu na powierzchni około 500 mkw., wymianę rynien, naprawę obróbek blacharskich z malowaniem, naprawę kominów, wymianę betoników odgromów, a także wymianę pieca oraz armatury centralnego ogrzewania. Obiekt GOK-u gruntowny remont po raz ostatni przechodził w latach 2004-2006. Tymczasem jego stan ulegał stopniowemu pogorszeniu, we znaki dawały się zwłaszcza przeciekający dach i notoryczne problemy z centralnym ogrzewaniem.

– Biorąc pod uwagę funkcję, jaką pełni Ośrodek, oraz ilość osób korzystających z oferty kulturalnej, należało poprawić stan techniczny budynku. Toteż bieżący remont potraktowaliśmy bardziej całościowo i trwale. Mam nadzieję, że przez kolejne lata budynek będzie dobrze służył naszej społeczności, korzystającej z oferty Gminnego Ośrodka Kultury – dodaje wójt.

Prace kosztowały 80 tys. zł, w całości pochodziły z dotacji celowej budżetu Gminy Bestwina. (SL)

Zdjęcia: Sławomir Lewczak/Mat. UG Bestwina