Po ulicy Krakowskiej i Karpackiej na granicy Porąbki i Czańca zakończył się też remont ul. Kęckiej w Kozach. Przyszłoroczne plany przewidują przebudowę dróg w Czechowicach-Dziedzicach i Buczkowicach.
Zakończony remont odcinka ul. Kęckiej w Kozach, to kolejny etap przebudowy tej drogi i poprawy bezpieczeństwa, przede wszystkim pieszych użytkowników ulicy, a to za sprawą szerokich chodników.
Wcześniej został zakończony remont odcinka ul. Krakowskiej i Karpackiej na granicy Porąbki i Czańca. Także tutaj została położona nowa nawierzchnia i wykonano odwodnienia dla kanalizacji deszczowej, powstały także wygodne i bezpieczne chodniki. Zakończyły się też prace przy przebudowie mostu w Międzyrzeczu Górnym, dzięki czemu znów można bez przeszkód jeździć po tej ważnej drodze w kierunku Rudzicy i Ligoty.
Zarówno droga w Porąbce, jak i Kozach były remontowane przy wsparciu Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. ? To jednak nie wystarczyłoby na całą przebudowę. Resztę kosztów pokrywamy z budżetu powiatu oraz samorządów gminnych. Dzięki temu możemy stale poprawiać stan dróg w naszym powiecie i bezpieczeństwo jego użytkowników ? mówi starosta bielski Andrzej Płonka.
Planuje, aby w przyszłym roku kolejne dwie drogi zostały wyremontowane przy wsparciu pieniędzy rządowych, powiatowych i gminnych. Przebudowana zostanie pierwsza część ul. Traugutta w Czechowicach-Dziedzicach. Remontem zostanie objęta również droga w gminie Buczkowice, od Urzędu Gminy do granic powiatu w Lipowej. Oprócz położenia nowej nawierzchni i regulacji rowów, w niektórych miejscach droga zostanie również poszerzona, a w miejscach szczególnie uczęszczanych przez pieszych pojawią się bezpieczne chodniki. (Łu)