W Gminie Wilkowice trwa realizacja dużego projektu ekologicznego pt. „Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej”.
 


Projekt ten składa się z kilku etapów – od działań przyrodniczych takich jak np. usunięcie dzikich wysypisk śmieci, eliminacja inwazyjnych roślin obcego pochodzenia czy montaż budek lęgowych dla ptaków po działania ekologiczno – społeczne, czyli eko warsztaty i eko pikniki. Miesiąc listopad zapowiada się bardzo ciekawie w Wilkowicach! A to dlatego, że przed nami realizacja inicjatyw ekologicznych skierowanych zarówno do dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. W listopadzie mieszkańcy gminy będą mogli uczestniczyć w dwóch piknikach ekologicznych, które odbędą się 5 i 18 listopada, a także w dniach otwartych projektu 12 i 19 listopada. Dodatkowo realizowane będą również warsztaty ekologiczne w szkołach dla wszystkich dzieci z klas 1-8 w całej gminie Wilkowice. Nie zapominamy także o młodzieży i dorosłych – dla nich także przygotowaliśmy cykl eko wykładów i eko warsztatów. Skala tego projektu jest naprawdę ogromna!

 


Projekt pn. „Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów dla działania 5.4. Ochrona różnorodności biologicznej dla poddziałania 5.4.3. Ochrona różnorodności biologicznej – tryb pozakonkursowy. To właśnie dzięki pozyskanemu dofinansowaniu powstaje Centrum Edukacji Ekologicznej oraz powstało Sezonowe Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z placem do edukacji ekologicznej poprzez zabawę, którego nieodzownym elementem jest ścieżka edukacyjno – przyrodnicza.

Już teraz zapraszamy na pierwszy eko piknik 5 listopada w godz. 15:00-19:00 w Gminnym Ośrodku Kultury „Promyk”. Będzie dobra zabawa, wartościowe warsztaty i ciepły poczęstunek. Bądźcie z nami! Do zobaczenia!