Gmina Wilamowice kontynuuje wzmożone działania, które systematycznie poprawiać mają jakość powietrza.

– Proekologiczne dążenia, na które zdecydowanie postawiliśmy, z każdym rokiem zyskują coraz więcej zwolenników – przyznaje burmistrz Wilamowic Marian Trela. Potwierdzeniem tego może być rosnące zainteresowanie wśród mieszkańców gminy Wilamowice programami związanymi z wymianą kotłów. Od 2019 roku w gminie dostępny jest specjalny punkt, w którym można zasięgnąć informacji dotyczących programu „Czyste Powietrze”. Wpierw wniosków złożono w nim 17, ale już w kolejnym roku aż 120, zaś w minionym na modernizację źródła ogrzewania zdecydowało się 271 mieszkańców.

Również w tym roku można uzyskać dofinansowanie – nawet na poziomie 90 procent inwestycji. Aktualnie prowadzony jest nabór wniosków z uwzględnieniem konkretnych zasad. W pierwszej kolejności dotyczy tych gospodarstw, w których przeciętny dochód na jednego członka wynosi do 900 zł w przypadku gospodarstw wieloosobowych i do 1260 zł w gospodarstwach jednoosobowych. Alternatywę do dochodowego kryterium kwalifikowalności stanowi ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego bądź specjalnego zasiłku opiekuńczego. Wielkość dofinansowania ustalono na poziomie do 90 proc. kosztów kwalifikowanych, a maksymalną kwotę dotacji dla całego przedsięwzięcia określono na kwotę maksymalnie 69 tys. zł, przy okresie realizacji do 36 miesięcy.

Założono także dodatkowe wsparcie dla wnioskodawców w przygotowaniu, realizacji, a następnie rozliczeniu inwestycji. – W naszym punkcie można zupełnie nieodpłatnie uzyskać wszelkie niezbędne informacje. Sporo mieszkańców z tego korzysta i cieszymy się, że tak właśnie jest, bo troska o stan powietrza dotyczy wszystkich bez wyjątku – mówi burmistrz Wilamowic.

Marian Trela dodaje, że powodzeniem cieszy się również gminny program wspierający mieszkańców w modernizacji źródeł ciepła. O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego. – Założenie jest takie, aby mało sprawne już piece węglowe zastępować ekologicznymi gazowymi, które w ograniczaniu niskiej emisji odgrywają bardzo istotną rolę – zauważa.

Na ten rok Gmina Wilamowice zarezerwowała z własnych środków 420 tys. zł na 120 zadań związanych z wymianą kotłów. Maksymalne dofinansowanie wynieść więc może 3,5 tys. zł, ale dopuszczalne jest połączenie tego programu z ogólnopolskim „Czyste Powietrze”. I tu skala zainteresowania mieszkańców jest znaczna. W ub.roku zawarto 121 umów na dotację wymiany pieca węglowego na gazowy na całkowitą kwotę 382 424,44 zł. (M)