Klub Parlamentarny Lewicy przedstawił rozwiązania, które mają zatrzymać postępującą inflację, a przez to skutecznie przeciwdziałać drożyźnie. – Sytuacja, w jakiej się znaleźliśmy, wymaga podjęcia pilnych działań, bo przed nami najdroższe święta od dwudziestu lat – przekonuje poseł Przemysław Koperski.

O kluczowych propozycjach Lewicy poseł Przemysław Koperski mówił podczas zorganizowanej w Bielsku-Białej konferencji. Wśród postulatów, których wprowadzenie ma znacząco poprawić obecną sytuację, wspomniał w pierwszej kolejności o możliwie szybkim obniżeniu akcyzy na paliwo o 50 groszy na litrze, aż do momentu uzyskania stabilizacji. – Pozwoli to tak naprawdę na unormowanie ceny paliwa na poziomie 5,50 zł. Przeciętnej rodzinie, która dysponuje samochodem, pozwoli to zaoszczędzić nawet kilkaset złotych w skali roku, a przy wszechobecnej drożyźnie to niemało – zauważa bielski poseł.

Jako następne potrzebne zdaniem Lewicy rozwiązanie wymienił stopniowe obniżanie podatku VAT, który aktualnie wynosi 23 procent. Lewica chce, aby systematycznie od 2022 roku stawkę tą zmniejszać aż do uzyskania poziomu 15 proc. – Przypomnę, że 23-procentowy VAT został wprowadzony jako potrzebne, ale czasowe rozwiązanie przed laty. Kryzysowa sytuacja, z którą mamy teraz do czynienia, wymaga reakcji – dodaje Koperski.

Lewica domaga się także opracowania pakietu osłonowego dla wszystkich polskich rodzin. Uwzględniać miałby on zwłaszcza coraz wyższe opłaty za energię elektryczną oraz gaz. – Spotykam się w moim biurze poselskim z osobami, które obawiają się, że wkrótce nie będą już w stanie uregulować swoich rachunków. To przykre, bo nie mówimy o żadnych luksusach czy przywilejach, a spełnieniu zwykłych podstawowych potrzeb dnia codziennego – podkreśla Przemysław Koperski.

Sporą część listopadowej konferencji poświęcił zagadnieniu postępującej w naszym kraju inflacji. Zaprezentował paragon fiskalny za zakup bochenka chleba wiejskiego w lokalnej piekarni w Bielsku-Białej na kwotę 7,90 zł. Przypomniał, że w październiku osiągnięta została inflacja o najwyższym w tym wieku wskaźniku 6,8 proc., a niektóre opinie ekspertów przewidują nawet dojście do niebezpiecznego pułapu dwucyfrowego. – Nie trzeba wcale dokonywać skomplikowanych wyliczeń, aby stwierdzić całkowicie uczciwie, że przed nami najdroższe święta od dwudziestu lat. Obecny rząd odpowiada za szalejącą inflację i drożyznę – tłumaczy poseł Lewicy.

Wśród innych postulatów Lewicy odnoszących się do teraźniejszości jest ponadto urealnienie podwyżek płac dla sfery budżetowej oraz świadczeń społecznych powyżej poziomu inflacji oraz udzielenie pomocy rodzinom przy spłacie kredytów mieszkaniowych.

Poseł Lewicy dodaje, że konkretne rozwiązania, aby sytuacja uległa w niedalekiej perspektywie istotnej poprawie, zostały przedłożone premierowi oraz ministrowi finansów z intencją przeprowadzenia pilnej debaty. – Potrzebne jest podjęcie błyskawicznych działań. Nie ma na co czekać – mówi Koperski. (R)

 

Lewica proponuje:

- Czasowe obniżenie akcyzy na paliwo o 50 gr/litr przez okres zimowy

- Stopniowe obniżanie podatku VAT do poziomu 15%

- Pakiet osłonowy dla wszystkich polskich rodzin na opłatę za energię elektryczną oraz gaz

- Urealnienie podwyżek płac dla sfery budżetowej oraz świadczeń społecznych powyżej poziomu inflacji

- Udzielenie pomocy rodzinom przy spłacie kredytów mieszkaniowych

 

Przemysław Koperski,

Poseł na Sejm RP IX kadencji, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Antysmogowego. Zasiada w Komisji ds. Kontroli Państwowej, Komisji Ochrony Środowiska, Wiceprzewodniczący Polsko-Czeskiej Grupy Parlamentarnej. Wieloletni samorządowiec. Były radny Sejmiku Województwa Śląskiego oraz Rady Powiatu w Bielsku-Białej. Bielszczanin, rodzinnie związany z Bystrą Śląską.

 

Foto: Mat. Biura Poselskiego